•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تأکید بر مصوبه شماره 5077/96/4/ش مورخ 04/04/1396 (اصلاح مصوبه بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی)

    تأکید بر مصوبه شماره 5077/96/4/ش مورخ 04/04/1396 (اصلاح مصوبه بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی)

    شماره جلسه :182
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۴/۲۷
    شماره صدور :4/96/6510/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید


    جناب آقای نوروزیان

    معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس
     
    موضوع: تأکید بر مصوبه شماره 5077/96/4/ش مورخ 04/04/1396(اصلاح مصوبه بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی)
    سلام علیکم                                                                               
         با احترام،‌ نامه شماره 2019/2/3853 مورخ 20/04/1396 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در ارتباط با مصوبه شماره 5077/96/4/ش مورخ 04/04/1396(اصلاح مصوبه بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی) در جلسه علنی مورخ 27/04/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و نظر به اینکه:
    موضوع استرداد وجوه پرداختی به دلیل انصراف متقاضی از دریافت پروانه (پیش‌نویس یا پروانه) در بند 7 مصوبه 20383/95/4/ش مورخ 14/11/1395 با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی، مدنظر شورای اسلامی شهر بوده و حق شهروند برای عودت وجه پرداختی مورد توجه قرار گرفته است.

    بر این اساس، شورای اسلامی شهر بر مصوبه خود تأکید نمود.182

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد