•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • استقرار 100 روحانی در مساجد حاشیه شهر مشهد

    استقرار 100 روحانی در مساجد حاشیه شهر مشهد

    شماره جلسه :182
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۴/۲۷
    شماره صدور :4/96/6516/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است نظر به نقش مهم مساجد در توسعه فرهنگی و اجتماعی در حاشیه شهر مشهد مقدس، نسبت به پیگیری موضوع استمرار استقرار یکصد روحانی در مساجد حاشیه شهر با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
    تبصره1- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در راستای اجرای این مصوبه، نسبت به عقد تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در هر سال اقدام نماید. در این صورت، مبلغ تفاهم‌نامه بر اساس سرانه پرداختی ماهیانه به هر روحانی، توافق شده و طرف مقابل موظف به تأمین حداقل بیست درصد از مبلغ تفاهم‌نامه می‌باشد.
    تبصره2- با عنایت به نامه شماره 200/25196 مورخ 30/01/96 اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اعتبار مورد نیاز جهت استقرار یکصد روحانی در مساجد حاشیه شهر از ابتدای سال 1396 به میزان 000/000/400/14ریال تعیین می‌گردد که پرداخت هشتاد درصد این مبلغ (به میزان 000/000/520/11ریال) توسط شهرداری مشهد و بیست درصد باقیمانده نیز (به میزان 000/000/880/2 ریال) توسط سازمان تبلیغات اسلامی تأمین خواهد شد.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس موظف است اعتبار مورد نظر برای اجرای این فعالیت را بصورت‌ مستمر، همه ساله در آلبوم بودجه سنواتی (برای سال 96 در اصلاح بودجه) حوزه فرهنگی لحاظ نماید.
    تبصره4-اعتبار مورد نیاز جهت استقرار یکصد روحانی در مساجد حاشیه شهر در سال 1397، با 10 درصد افزایش نسبت به اعتبار سال 96 و با رعایت تبصره‌های این مصوبه می‌باشد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد