•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش مورخ 1395/11/14 و 4/95/20382/ش مورخ 1395/11/14

    اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش مورخ 1395/11/14 و 4/95/20382/ش مورخ 1395/11/14

    شماره جلسه :177
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۳/۲۹
    شماره صدور :4/96/4688/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۳/۲۹
    دوره تصویب :دوره چهارم

    متن مصوبه به صورت فایل PDF ضمیمه می باشد.

    پیوست
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد