•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تمدید دوره زمانی مصوبه شماره 4/94/2299/ش مورخ 1394/02/29 (خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده مؤدیان شهرداری مشهد مقدس)

    تمدید دوره زمانی مصوبه شماره 4/94/2299/ش مورخ 1394/02/29 (خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده مؤدیان شهرداری مشهد مقدس)

    شماره جلسه :177
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۳/۲۵
    شماره صدور :4/96/4467/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۳/۲۵
    دوره تصویب :دوره چهارم

     

    ماده واحده: دوره زمانی مصوبه 4/94/2299/ش مورخ 1394/02/29 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس(خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده مؤدیان شهرداری مشهد مقدس) از زمان تصویب تا پایان شهریور ماه 1396 تمدید می‌شود.

     

     

    پیوست
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد