•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه فضاهای ورزشی

    ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه فضاهای ورزشی

    شماره جلسه :176
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۳/۱۷
    شماره صدور :4/96/3994/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۳/۱۷
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است به‌منظور حمایت و تشویق به سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه فضاهای ورزشی نسبت به ارایه تسهیلات با رعایت بندهای زیر اقدام نماید:

    1- کلیه هزینه‎های پروانه برای کاربری‌های ورزشی، در حد ساخت و ساز‌ مجاز رایگان می‌باشد.

    2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست مستفاد از بند 37 قسمت (ب) ماده واحده مصوبه شماره 4/95/9864/ش مورخ 1395/06/03 شورای اسلامی شهر (با موضوع برنامه عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی) در حوزه‌های 3، 4 و 5 درآمدی، زمین‌های در اختیار خود را برای ساخت فضاهای ورزشی به ‌صورت روش اجاره به شرط تملیک در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

    تبصره- فضاهای ورزشی ساخته شده از محل اجرای این بند می‌بایست خدمات خود را به مدت 5 سال و با تخفیف 20% الی 35% نسبت به تعرفه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، به مردم ارائه نمایند.

    3- مدت زمان اخذ گواهی پایان ساختمان فضاهای ورزشی مشمول این مصوبه، حداکثر 2 سال پس از بهره‌مندی از تسهیلات مذکور می‎باشد.

    4- قرارداد واگذاری زمین‌ها برای ایجاد فضای ورزشی مشمول این مصوبه و میزان تخفیف الزامی آن(مندرج در تبصره بند 2) می‌بایست به تأیید کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی و زیارت و امور اقتصادی،‌ سرمایه‌‌گذاری و مشارکت‌ها با حق حضور و رأی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.

    پیوست
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد