•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • هبه زمین برای احداث و گسترش مسجد صاحب الزمان (عج)

    هبه زمین برای احداث و گسترش مسجد صاحب الزمان (عج)

    شماره جلسه :176
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۳/۱۷
    شماره صدور :4/96/3993/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۳/۱۷
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و گسترش فضاهای مذهبی در سطح شهر و باتوجه به همکاری مسجد صاحب الزمان (عج) با شهرداری در بازگشایی خیابان، باقیمانده یک قطعه زمین متعلق به خود به مساحت 333/42 متر‌مربع واقع در بولوار میرزا کوچک‌خان، خیابان شهید رحیمی 9 را (که قسمتی از آن طی مصوبه شماره 3/2336/ش مورخ 1389/04/29 به عنوان معوض به دلیل قرار داشتن مسجد فعلی در مسیر طرح اجرایی به مسجد یاد شده واگذار شده است) برای وقف به مسجد صاحب الزمان (عج) هبه نماید.

    تبصره- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست در هبه نامه مزبور شرط نماید: "هیأت امنای مسجد صاحب الزمان (عج) موظف به عقب‌نشینی و رعایت میزان در مسیر عرصه و  اعیان مسجد به صورت رایگان می‌‌باشند".

    پیوست
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد