•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتخاب اعضای جدید کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر و رسیدگی به مناطق کم برخوردار

    انتخاب اعضای جدید کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر و رسیدگی به مناطق کم برخوردار

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۵/۰۸/۰۹
    شماره صدور :4/95/14380/ش
    سال تصویب :۱۳۹۵/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم


    ماده واحده: آقایان براتعلی خاکپور، برزو دبیریان، محمد رضا دیمه کار، غلامحسین صاحبی، محمود عامری فرد، حسن قدیری طرقی و خانم انسیه غفوری شعرباف به عنوان اعضای کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر و رسیدگی به مناطق کم برخوردار تعیین شدند.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد