•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • شرح وظایف کمیسیون ویژه ایثارگران

    شرح وظایف کمیسیون ویژه ایثارگران

    شماره جلسه :144
    تاریخ صدور :۱۳۹۵/۰۸/۱۹
    شماره صدور :4/95/15127/ش
    سال تصویب :
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده: وظایف کمیسیون ویژه ایثارگران شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به شرح بندهای زیر تصویب شد:

    1-  بررسی طرح‌ها و لوایح به منظور ارائه تسهیلات به ایثارگران و خانواده آنها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
    2- نظارت بر اجرایی شدن قوانین و مقررات و مصوبات در حوزه ایثارگران (عموم ایثارگران و ایثارگران شاغل در شهرداری)
    3- تدوین و پیشنهاد شاخص‌ها و سیاست‌های ویژه فرهنگ ایثار و شهادت و تلاش برای حفظ میراث فرهنگی دفاع مقدس در برنامه عملیاتی میان مدت و  بلند مدت
    4-  فراهم نمودن بستر مناسب و موثر برای تعامل با سازمان‌ها، نهادها، ارگانها و تشکل‌های فعال در حوزه ایثارگران
    5- بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد شهرداری در حوزه ایثارگران به منظور تقویت و تشویق عوامل موثر در آن
    6-  بررسی بودجه سالانه مرتبط با حوزه ایثارگران
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد