•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتخاب اعضای کمیسیون ویژه ایثارگران

    انتخاب اعضای کمیسیون ویژه ایثارگران

    شماره جلسه :108
    تاریخ صدور :۱۳۹۴/۱۲/۱۷
    شماره صدور :4/94/17185/ش
    سال تصویب :۱۳۹۴/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد