•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تشکیل کمیسیون ویژه ایثارگران

    تشکیل کمیسیون ویژه ایثارگران

    شماره جلسه :108
    تاریخ صدور :۱۳۹۴/۱۲/۱۷
    شماره صدور :4/94/17175/ش
    سال تصویب :۱۳۹۴/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده : به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهر مقدس مشهد و ارائه خدمات مناسب با شأن ایثارگران محترم، کمیسیون ویژه ایثارگران شامل 5 نفر داوطلب از اعضای ترجیحاً ایثارگر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به انتخاب شورا تشکیل شده و تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه می یابد.

    تبصره 1) شرح وظایف این کمیسیون، در کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی و زیارت و کمیسیون ویژه ایثارگران ظرف مدت حداکثر یک ماه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه ‌می شود.
    تبصره 2) شهرداری مشهد مقدس می‌بایستدر خصوص ایجاد مدیریت امور ایثارگران در حوزه شهردار اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد