•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • راه‌اندازی گرمخانه برای افرد فاقد سرپناه و کارتن خواب

    راه‌اندازی گرمخانه برای افرد فاقد سرپناه و کارتن خواب

    شماره جلسه :99
    تاریخ صدور :۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    شماره صدور :4/94/15373/ش
    سال تصویب :۱۳۹۴/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ساماندهی افراد فاقد سرپناه، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های سال 94حتی‌الامکان در دو نقطه حاشیه‌ی‌ شهر مشهد مقدس نسبت به ایجاد گرمخانه به تفکیک بانوان و آقایان اقدام نماید، همچنین در صورت نیاز در سالهای آینده با پیش‌بینی بودجه لازم نسبت به افزایش گرمخانه‌ها اقدام شود.

    تبصره) آیین‌نامه ایجادگرمخانه می بایست ظرف مدت یک ماه از سوی شهرداری مشهد مقدس تهیه و به تأیید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت با حق حضور و رأی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد