•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تأکید بر مصوبه10981/94/4/ش مورخ 13/08/94 (دستورالعمل پرداخت تسهیلات بازگشایی معابر واقع در پهنه های کم برخوردار)

    تأکید بر مصوبه10981/94/4/ش مورخ 13/08/94 (دستورالعمل پرداخت تسهیلات بازگشایی معابر واقع در پهنه های کم برخوردار)

    شماره جلسه :89
    تاریخ صدور :۱۳۹۴/۰۸/۲۷
    شماره صدور :4/94/11759/ش
    سال تصویب :۱۳۹۴/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    ماده واحده: با توجه به اینکه در تمام مواردی که در قانون به محدودیت اقساط حداکثر 36 ماه اشاره شده (قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری ها) تقسیط مطالبات شهرداری مد نظر بوده است و در این مصوبه ارائه تسهیلات و نه مطالبات، آن هم از طریق بانک عامل مد نظر است لذا مغایرتی با قانون مورد نظر فرمانداری محترم وجود ندارد.

     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد