• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اقدامات حمایتی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی ازکرونا (شش ماهه اول 1400)

   اقدامات حمایتی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی ازکرونا (شش ماهه اول 1400)

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۴۰۰/۰۴/۰۹
   شماره صدور :5/1400/5098/ش
   سال تصویب :۱۴۰۰/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   به شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) اجازه داده می‌شود، به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و مساعدت به شهروندان مشهد مقدس، نسبت به اجرای اقدامات حمایتی زیر در شش ماهه اول سال 1400 برای اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اقدام نماید:
   تبصره1-اعمال تخفیف‌ها و تعدیل‌های مرتبط با قرارداد‌های مدنظر در این مصوبه، مشروط به عدم استفاده از سایر ضمانت اجراهای قراردادی و امتیازات مشابه (به استناد قرارداد فی‌مابین) است و جمع بین ضمانت‌های اجرایی و امتیازات قراردادی با موارد مدنظر در این مصوبه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
   تبصره2-اعمال تخفیف‌ها و تعدیل‌های مرتبط با قرارداد‌های مدنظر در این مصوبه، مشروط به اعمال همان مبلغ حاصل از اعمال تخفیف بر مبنای قرارداد اولیه فی‌مابین شهرداری و طرف قرارداد آن می‌باشد.  
   1- عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های شهری، مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بر اساس عناوین بخش‌های آسیب‌دیده (طبق بخشنامه بانک مرکزی)، از مودیانی که نسبت به دریافت مجوز اقدام نموده‌اند، دریافت نشود.
   1-1- تشخیص و تطبیق مصادیق رسته‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا با عناوین بخشنامه بانک مرکزی، به عهده شهرداری مشهد مقدس است.
   1-2 برای مودیانی که قبل از تصویب این مصوبه، عوارض و بهای خدمات موضوع این بند را برای شش ماه اول سال جاری پرداخت نموده باشند، مابه‌التفاوت ریالی حاصل از اعمال این تخفیف در کد صنفی مربوطه بستانکار و در محاسبات آتی همان عوارض یا بهای خدمات کد صنفی اعمال خواهد شد.
    
   1-3- در راستای اجرای این مصوبه، مشاغل مرتبط با عکاسی و فیلم‌برداری عروسی‌ها و مجالس (آتلیه) به عنوان یکی از مصادیق رسته‌های آسیب‌دیده مدنظر قرار خواهند گرفت.
   2- اجاره بهای ماهانه واحدهای تجاری در تملک شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته، بر مبنای 50% محاسبه و دریافت شود.
   2-1- در خصوص قراردادهای اجاره به صورت اجاره ثابت و سهم درصد از فروش، مفاد این بند صرفاً برای اجاره ثابت لحاظ می‌‌گردد.
   2-2- در خصوص قراردادهای اجاره به صورت سهم درصد از فروش و با کف تضمین شده، در دوره مورد حمایت نسبت به تعدیل 50% مبلغ حداقل تضمین شده اقدام می‌شود.
   2-3- اقاله قراردادهای موضوع این بند در صورت درخواست بهره‌بردار (از تاریخ درخواست)، مشروط بر انجام تعهدات قبلی، بلامانع خواهد بود.
   2-4- به دوران ساخت پروژه‌های BOT (غیر ساختمانی خارج از کاربری فضای سبز) مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری ابلاغ شده که در مرحله طراحی یا ساخت پروژه می باشند، 3 ماه افزوده شود.
   3- قراردادهای اجاره فضاهای فرهنگی و تفریحی، سالن‌های ورزشی، بهره‌برداری از پیاده‌روها و فضاهای شهری، فضاهای روباز، واحدهای تجاری، اقامتی و دفاتر شرکت‌های مسافربری برون‌شهری مستقر در ایستگاه‌ها و پایانه‌های حمل و نقلی، واحد‌های تجاری داخل مجتمع‌های تجارتی یا پاساژها، پارکینگ‌های مجتمع‌های تجاری و قراردادهای انتفاعی بوستان‌های سطح شهر، واحدهای تجاری داخل آرامستان ها (به استثناء سنگ تراش ها)و سایر صنوف، در صورتی که طبق مصوبات ستاد استانی پیشگیری از کرونا و یا اتحادیه اصناف تعطیل شوند، در دوره تعطیلی مشمول پرداخت اجاره بها نمی‌باشند و در بقیه، مدت زمان شش ماهه اول سال 1400 (به استثناء پارکینگ های مجتمع های تجاری) مشمول تخفیف تا سقف 50% اجاره بند 2 خواهند بود.
   3-1- اقاله قراردادهای موضوع این بند در صورت درخواست بهره‌بردار (از تاریخ درخواست)، مشروط بر انجام تعهدات قبلی، بلامانع خواهد بود.
   3-2 برای قرارداد واحدهای تجاری مستقر در ایستگاه‌های قطار شهری، در صورت کاهش ساعات بهره‌برداری از خطوط قطار شهری، مشمول تخفیف به نسبت کاهش ساعت، تا سقف 70% و در صورت تعطیلی کامل حسب دستور ستاد ملی کرونا مشمول تخفیف 100% می باشند.
   3-3-با توجه به محدودیت برخی از کاربری‌های تجاری واقع در پارک ها و بوستان‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا از نظر رعایت اصول پیشگیری و بهداشتی، در صورت درخواست متقاضی، تغییر نوع بهره برداری در چارچوب رعایت ضوابط استاندارد و بهداشت پس از تایید هیات مدیره با نظر کارشناسی رسمی بلامانع می‌باشد.
   4- مجوز فعالیت برای دست‌فروشان در بازارهای سیار، در سه ماهه اول سال 1400 به صورت رایگان و در سه ماهه دوم سال جاری نیز در صورتی که وضعیت شهر مشهد مقدس زرد یا بالاتر باشد، رایگان صادر شود.
   تبصره- با توجه به معافیت و تخفیف‌های یاد شده، جبران سهم پیمانکار (مدیر پیمان قرارداد بازارهای سیار) بر عهده شهرداری مشهد مقدس خواهد بود.
   5- پرداخت حق‌الامتیاز بهره‌برداران جمع‌آوری پسماند خشک، از طریق دریافت یک فقره چک با سررسید 3 ماهه، پس از دریافت موافقت هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند بلامانع است.
   تبصره- قابلیت اجرای این بند تا پایان شهریور سال 1400 بوده و برای 3 ماه پایانی قرارداد امکان پذیر نمی‌باشد.
   6- بهای خدمات صدور یا تمدید پروانه‌های فعالیت و اشتغال ناوگان تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بصورت رایگان تا پایان سال 1400 باشد.
   7- آبونمان کلیه تاکسی‌های شهری اعم از خطوط، بیسیم و گردشی و تعرفه اجاره دستگاه‌های بیسیم، هزینه پشتیبانی اپ مدیریت بر مبنای حداکثر 50% محاسبه و دریافت شود.
   7-1-تاکسی‌های شهری ون، معاف از پرداخت آبونمان می‌باشند.
   7-2-جبران درآمد حاصله از آبونمان شرکت‌های بخش خصوصی قراردادهای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در مدت یاد شده، به عهده شهرداری مشهد مقدس خواهد بود.
   8-با توجه به منع تردد خودروهای شخصی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به منظور حمایت و ترغیب بهره‌بردار و رفاه حال شهروندان، در صورت فروش غیر حضوری و تلفنی مراکز تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی با ارائه تخفیف از سوی بهرهبردار، حق‌السهم شهرداریاز زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال1400 دریافت نگردد.
   9- قرارداد اجاره تابلوهای تبلیغاتی تجاری (تبلیغات محیط شهری) طرف قرارداد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی که در شش ماهه دوم سال 99 و شش ماهه اول سال 1400 در جریان است از تاریخ اتمام مدت قرارداد به مدت یکسال با مبلغ آخرین سال قرارداد تمدید گردد.
   تبصره1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، بند فوق الذکر جایگزین بند 7 مصوبه شماره 5/99/16114/ش مورخ 1399/10/03 شورای اسلامی شهر می شود.
   تبصره2- بدهی سررسید شده شرکت‌ها و کانون‌های تبلیغاتی طرف قرارداد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی، از تاریخ سررسید چک به مدت دو ماه استمهال گردد.
   10-کارکنان شهرداری مشهد (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) و خانواده ایشان از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای غیرحضوری رایگان در سقف بودجه مصوب مربوط، بهره‌مند شوند.
   11- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور مساعدت به مراکز، موسسات، انجمن‌ها، کارکنان شهرداری، اتوبوسرانان و مینی‌بوسرانان ناوگان سازمان اتوبوسرانی و دارای پروانه اشتغال تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی، دست‌فروشان (غرفه‌داران، مستاجرین شب بازارها و روزبازارها)، کارگران خدمات شهری و فضای سبز، کارگران روزمزد (فعال در ایست کار)، شهروندان کم‌درآمد و سایر اشخاص متاثر از شرایط موجود و در راستای خدمات‌رسانی به بیماران کرونایی و خانواده‌های ایشان، تا سقف مبلغ 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال مطابق شرایط تشخیص افراد واجد شرایط منطبق بر مصوبه شماره 5/97/16556/ش مورخ 1397/10/01 هزینه نماید
   12- به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش اثرات مخرب آن بر مردم، نسبت به انجام عملیات پایش، سلامت و غربالگری کارکنان و تامین تجهیزات بهداشتی و دیگر نیازهای ضروری از جمله ماسک، محلول ضد عفونی‌کننده دست، محلول گندزدا و ضدعفونی کننده محیط کار و دیگر اقلام ضروری و نیازهای فوری و معیشتی (ویژه کارکنان، شرکت‌های طرف قرارداد که مستقیما با افراد در ارتباط هستند و وسایل حمل و نقل عمومی) و به طور کلی افراد متاثر از شرایط حاکم تا سقف مبلغ 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال اقدام گردد.
   13- با توجه به کاهش شدید تناژ زباله در سطح شهر و عدم تحقق تعهدات تناژ زباله پیش بینی شده در دفترچه های پیمان مناطق که منجر به منفی شدن صورت وضعیت پیمانکاران رفت و روب و عدم امکان پرداخت حقوق پاکبانان شده است و در راستای حفظ پاکیزگی سطح شهر و اعزام کلیه خودروهای حمل پسماند و همچنین به منظور حمایت از اشتغال پاکبانان و حمایت مالی از پیمانکاران، هزینه مابه التفاوت تا 7 درصد تناژ حمل شده نسبت به تناژ تعهد شهرداری در صورت وضعیت ها پرداخت شود. 
   14- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، با توجه به ضرر و زیان های حوزه گردشگری و بمنظور حمایت از فعالیت های آن حوزه، تا سقف 20،000،000،000 (بیست میلیارد) ریال به خرید صنایع دستی، سوغات هویتی و بهره برداری از تاسیسات یا خدمات گردشگری (مراکز رفاهی، بوم گردی، هتل) از محل اعتبارات رفاهی (شامل کارکنان رسمی، مدیریت پیمان و حجمی اداری) اختصاص دهد و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه منعکس نماید.
   15- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به ضرر و زیانهای حوزه گردشگری، ظرف مهلت یک ماه نسبت به تهیه و ارسال لایحه حمایتی مربوط (با لحاظ آثار مالی ناشی از آن) به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
   16-  تشخیص شمول قراردادهای مربوط به بندهای 2 و 3 در دوره حمایتی، برعهده کمیسیون ماده 14 (کمیسیون عالی معاملات) شهرداری خواهد بود.
   17-مدت زمان تعطیلی اجباری ناشی از وضعیت قرمز پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداری مشهد مقدس، به عنوان تاخیرات مجاز قراردادی به مدت زمان اجرای پروژه افزوده شود.
   18- شهرداری مشهد مقدس مکلف است آثار بودجه‌ای این مصوبه را در اصلاح بودجه 1400 منعکس نماید.
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 1540    بازدید کنندگان دیروز: 3648    کل بازدید ها : 7,117,802
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد