• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • مجوز انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی عقیق میدان شهدا (برج جنوب)

   مجوز انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی عقیق میدان شهدا (برج جنوب)

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۴۰۰/۰۲/۲۷
   شماره صدور :5/1400/2733/ش
   سال تصویب :۱۴۰۰/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به فراخوان صورت گرفته، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکت "پیمان توسعه نوآوران آلتون" به عنوان سرمایه‌گذار درباره پروژه مشارکتی «مجتمع عقیقمیدانشهدا (برج جنوب)»، در زمین متعلق به شهرداری به مساحت 7156 مترمربع و با مساحت کل زیربنای 68722.60 مترمربع با کاربری اقامتی (مسکونی موقت)، تجاری و پارکینگ به مبلغ کل سرمایه‌گذاری معادل 10،151،493،031،197 (ده هزار و صد و پنجاه و یک میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و سی و یک هزار و صد و نود و هفت) ریال مطابق قرارداد پیوست و ضمائم آن (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) اقدام نماید.
   تبصره1- قدرالسهم شهرداری بر اساس ارزیابی آورده‌ها معادل 28/83% (بیست و هشت ممیز هشتاد و سه صدم درصد) از ارزش کل پروژه و قدرالسهم سرمایه‌گذار معادل 71/17% (هفتاد و یک ممیز هفده صدم درصد) از ارزش کل پروژه تعیین می گردد، که تقسیم منافع (عرصه و اعیان) پروژه مذکور نیز بر همین مبنا باید صورت پذیرد.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور اجرای تبصره 1 ماده 17 قرارداد مربوطه، نسبت به اخذ وکالت بلاعزل و کامل از سرمایه‌گذار در خصوص انتقال سهم‌العرصه مورد واگذاری به ایشان اقدام نموده و همزمان با اعطای وکالتنامه مذکور، ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید معادل 10% (ده درصد) ارزش سهم‌العرصه مورد واگذاری به سرمایه‌گذار در پروژه را از ایشان دریافت نماید.
   تبصره3- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود، در صورت تقاضای سرمایه‌گذار مبنی بر خرید سهم الشرکهشهرداری در مهلت اعتبار شش ماههکارشناسـی شماره 12/1529 مورخ 99/12/20، سهم الشرکهخود را معادل ریالی ارزش زمین و پـروانه پروژه، مطابق بند الف و ب ماده 4 قرارداد، به حالات مندرج در ماده 18 قرارداد و تبصره‌های ذیل آن و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به سرمایه‌گذار واگذار نماید. همچنین در صورتی که اعتبار کارشناسی مذکور پایان یافته باشد، امکان خرید سهم الشرکه شهرداری تا تاریخ 1400/12/20 و با لحاظ بهای کارشناسی مجدد ارزش زمین (مشروط بر اینکه مبلغ کارشناسی مجدد از مبلغ کارشناسی اولیه کمتر نباشد) و همچنین ارزش پروانه (با همان نرخ)، امکان پذیر خواهد بود. میزان تخفیف پروانه پروژه درصورت پرداخت نقدی با احتساب تخفیف های روز نباید از 20% (بیست درصد) بیشتر باشد.
   تبصره4-اقدام شهرداری کهدر راستای توجیه‌پذیر شدنپروژه با توجه بهدرخواست سرمایه‌گذار مبنی بر بهرهبرداری پروژه به صورت مسکونی موقت، محاسبات پروانه بدون دریافت عوارض تغییر کاربری عرصه پروژه از تجاری به اقامتی محاسبه و در آورده شهرداری لحاظ شده، مورد تایید است.
   تبصره5- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود، در صورت درخواست سرمایه‌گذار مبنی بر اختصاص فضای بام و تراس‌های میانی طبقات به فضای سبز، مشروط بر عدم بهره‌برداری انتفاعی از فضاهای مذکور و تایید هزینه های آن توسط شهرداری، هیچ گونه وجه مازادی از وی دریافت نکند.
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 1948    بازدید کنندگان دیروز: 2150    کل بازدید ها : 6,935,827
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد