• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • واگذاری کل سهام و خروج شهرداری از شرکت عمران سپهر وکیل آباد و اجرای پروژه مشارکتی با شرکت سپهر هشتم

   واگذاری کل سهام و خروج شهرداری از شرکت عمران سپهر وکیل آباد و اجرای پروژه مشارکتی با شرکت سپهر هشتم

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۴۰۰/۰۲/۲۷
   شماره صدور :5/1400/2698/ش
   سال تصویب :۱۴۰۰/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، ضمن تشکیل کمیته‌ای با محوریت اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی، ظرف مهلت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، پس از انجام اقدامات زیر، کل سهام خود در شرکت عمران سپهر وکیل آباد را به سایر سهامداران واگذار و از این شرکت خارج شود.
   1- کلیه اراضی، املاک و مستغلات متعلق به شهرداری که به شرکت عمران سپهر وکیل آباد منتقل شده و همچنین اراضی، املاک و مستغلات شرکت که بهای آن را شهرداری پرداخت نموده است، می بایست عینا به شهرداری مشهد عودت و اسناد مالکیت آن نیز به نام شهرداری مشهد (هزینه انتقال بر عهده شهرداری) منتقل شود و به بهای زمان انتقال یا خرید قبلی در حساب‌های شهرداری ثبت گردد.
   2- کلیه اراضی، املاک و مستغلات متعلق به سایر سهامداران که به عنوان آورده ایشان به شرکت عمران سپهر وکیل آباد منتقل شده است می بایست به خود سهامدار آورنده برگردد و عین نرخ ثبت شده در زمان انتقال در حساب سهامدار اعمال گردد.
   3- بعد از اجرای بندهای فوق الذکر، شهرداری مشهد مقدس مکلف است، سهام خود در شرکت عمران سپهر وکیل‌آباد را بعد از ارزیابی کل دارایی‌های باقیمانده و با لحاظ هزینه‌های انجام شده برابر گزارش حسابرس شرکت مذکور، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر کارشناس منتخب شهرداری، یک نفر کارشناس منتخب شرکت عمران سپهر وکیل آباد و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین) طی قراردادی، به سایر سهامداران واگذار نماید.
   ماده2- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، پس از خروج از شرکت عمران سپهر وکیل آباد، نسبت به تعریف پروژه مشارکتی با شرکت سپهر هشتم، مطابق بندها و تبصره های زیر اقدام نماید.
   1- معادل ریالی تمام زمین‌های فاقد معارض واقع در ضلع شمال بلوار وکیل آباد متعلق به شرکت سپهر هشتم (عودت شده از شرکت عمران سپهر وکیل آباد) به قیمت ثبت شده در دفاتر شرکت مذکور که به تایید اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری مشهد رسیده باشد و بر اساس اسناد و مدارک زمان تملک به عنوان قسمتی از رقم پروانه پروژه مشارکتی مذکور به نرخ سال تملک دارایی‌ها توسط شرکت و سایر سهامداران، به عنوان آورده شرکت سپهر هشتم محاسبه خواهد شد.
    
   تبصره شرکت سپهر هشتم می بایست، همزمان با لحاظ امتیاز پروانه در پروژه مشارکتی، نسبت به انتقال اسناد تمام پلاک‌های مذکور در ضلع شمال به نام شهرداری مشهد با هزینه خود اقدام نمایند.
   2- با توجه به واریز مبلغ 318/000/000/000 ریال توسط شرکت سپهر هشتم بابت علی‌الحساب پروانه در سال 1390 به حساب شهرداری مشهد، معادل مبلغ واریزی پروانه به نرخ همزمانی (سال 90) برای پروژه مشارکتی مذکور محاسبه، تخصیص و به عنوان آورده شرکت سپهر هشتم در پروژه مشارکتی منظور شود.
   تبصره- در صورتیکه پس از تعیین جدول سطح و سطوح و محاسبه پروانه به نرخ روز و نرخ همزمانی آن به سال 90، شرکت مذکور دارای مطالباتی ناشی از مابه التفاوت محاسبات پروانه گردد که امکان لحاظ در سهم الشرکه شرکت در پروژه مشارکتی تعریف شده را نداشته باشد، به میزان باقیمانده در قالب پروانه ساختمانی به نرخ همزمانی (سال 90) در املاک متعلق به شرکت قابل اقدام بوده و در صورتی که با لحاظ امتیازات مذکور به عنوان پروانه در سهم شرکت سپهر هشتم و سایر سهامداران، پروانه پروژه مشارکتی مذکور دارای مانده باشد، سهم ریالی مابقی مبلغ پروانه پروژه در سال90، با اعمال در نرخ روز پروانه به عنوان آورده شهرداری لحاظ می‌شود.
   3- آورده شهرداری بابت عرصه پروژه (ضلع جنوب)حدود 3/4 هکتار و آورده شرکت سپهر هشتم 3 قطعه زمین به مساحت حدود 5400 متر مربع می باشد که توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر منتخب شهرداری، یک نفر منتخب شرکت و یک نفر مرضی الطرفین) به صورت عرصه تجمیعی و پروژه‌ای قیمت گذاری خواهد شد.
   4- هزینه اجرا و ساخت پروژه پس از تعیین جدول سطح و سطوح و مصالح ساختمانی مربوطه و نیز زمان اجرای پروژه، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در بند 3 به نرخ زمان تنظیم قرارداد مشارکت (همزمان با ارزیابی آورده شهرداری)، ارزیابی و به عنوان آورده شرکت سپهر هشتم و پروانه به نرخ روز و متناسب با سهم طرفین در قرارداد مشارکتی لحاظ خواهد شد.
   ماده3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، قرارداد واگذاری سهام خود در شرکت عمران سپهر وکیل‌آباد و قرارداد مشارکتی با شرکت سپهر هشتم را به همراه ضمائم و پیوست‌های مربوطه، ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره1- خروج شهرداری مشهد مقدس از شرکت عمران سپهر وکیل‌آباد، منوط به تعریف و انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی با شرکت سپهر هشتم می‌باشد.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، زمین‌های متعلق به خود و همچنین زمین‌های واقع در ضلع شمال بلوار وکیل‌آباد را که با اجرای مفاد این مصوبه در اختیار می‌گیرد را، در راستای اهداف بازآفرینی و در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد استفاده قرار دهد.
 •     بازدید کنندگان امروز : 1950    بازدید کنندگان دیروز: 2150    کل بازدید ها : 6,935,829
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد