• دوشنبه،18 اسفند 1399
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1398 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و عاملیت شهرداری

   تفریغ بودجه سال 1398 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و عاملیت شهرداری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۱۱/۱۴
   شماره صدور :5/99/18902/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   تفریغ بودجه سال 1398شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و عاملیت شهرداریکه از حیث منابع به مبلغ80,827,773,000  (هشتاد میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ80,827,773,000  (هشتاد میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1398 به میزان 45 درصد کاهش داشته است) با رعایت تبصره‌های عمومی و اختصاصی زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:
   تبصره های عمومی:
    
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری افزایش سرمایه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته جهت خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اقدام وگزارش آن را در زمان تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره2-شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، گزارش مستند و مکتوب دلایل انحراف‌ مساعد و نامساعد (مثبت و منفی) 10درصد یا بیش از مبلغ سطح معاملات متوسط، در کلیه ردیف‌های بودجهای منابع و مصارف (شامل تملک دارایی سرمایهای و اعتبارات هزینهای در قالب فصول، مواد و جز ماده خدمات) بودجه‌های سنواتی را به همراه میزان عملکرد شاخصهای مصوب برنامه عملیاتی، در پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی)، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، گزارش عملکرد (میزان تحقق برنامه عملیاتی) در هر یک از حوزههای ماموریتی، معاونتها و مدیریت‎ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را، حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس مجاز است، ضمن ارایه گزارش تفصیلی در خصوص مانده حساب دریافتنی بلند مدت شهرداری(حساب پرداختنی سازمان ها) از سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، نسبت به پوشش زیان انباشته سازمان از محل مانده حساب مذکور اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در خصوص ردیف دیون بلامحل سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، با توجه به ماهیت هزینه آن از بابت بدهی‌های ابلاغ شده بیمه و مالیات سنواتی، گزارشی از مستندات، پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده تهیه و حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق خدمات و پروژه‌های عمرانی انجام شده توسط شرکت به شهروندان اقدام و اعتبار مورد نیاز در این خصوص را در اصلاح بودجه سال 1399 لحاظ نماید.
    
   تبصره‌های اختصاصی:
    
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، نسبت به پیگیری تغییر نام شرکت و انجام فرآیند قانونی، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
    
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، به منظور شفاف شدن صورت‌های مالی و تطبیق با تفریغ بودجه سنواتی، گزارش رفع مغایرت شناسایی شده را تا زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
 •     بازدید کنندگان امروز : 116    بازدید کنندگان دیروز: 2353    کل بازدید ها : 6,353,918
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد