• دوشنبه،18 اسفند 1399
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1398 شرکت نمایشگاه بین‌المللی و عاملیت شهرداری

   تفریغ بودجه سال 1398 شرکت نمایشگاه بین‌المللی و عاملیت شهرداری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۱۱/۱۱
   شماره صدور :5/99/18577/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   تفریغ بودجه سال 1398 شرکت نمایشگاه بین‌المللی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ226,990,062,000 (دویست و بیست و شش میلیارد و نهصد و نود میلیون و ششصت و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ226,990,062,000 (دویست و بیست و شش میلیارد و نهصد و نود میلیون و ششصت و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجهسال 1398 به میزان 20 درصد کاهش داشته است) با رعایت تبصره‌های عمومی و اختصاصی زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:
   تبصره های عمومی:
    
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری افزایش سرمایه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته جهت خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اقدام وگزارش آن را در زمان تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره2-شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، گزارش مستند و مکتوب دلایل انحراف‌ مساعد و نامساعد (مثبت و منفی) 10درصد یا بیش از مبلغ سطح معاملات متوسط، در کلیه ردیف‌های بودجهای منابع و مصارف (شامل تملک دارایی سرمایهای و اعتبارات هزینهای در قالب فصول، مواد و جز ماده خدمات) بودجه‌های سنواتی را به همراه میزان عملکرد شاخصهای مصوب برنامه عملیاتی، در پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی)، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، گزارش عملکرد (میزان تحقق برنامه عملیاتی) در هر یک از حوزههای ماموریتی، معاونتها و مدیریت‎ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را، حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس مجاز است، ضمن ارایه گزارش تفصیلی در خصوص مانده حساب دریافتنی بلند مدت شهرداری(حساب پرداختنی سازمان ها) از سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، نسبت به پوشش زیان انباشته سازمان از محل مانده حساب مذکور اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در خصوص ردیف دیون بلامحل سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، با توجه به ماهیت هزینه آن از بابت بدهی‌های ابلاغ شده بیمه و مالیات سنواتی، گزارشی از مستندات، پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده تهیه و حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق خدمات و پروژه‌های عمرانی انجام شده توسط شرکت به شهروندان اقدام و اعتبار مورد نیاز در این خصوص را در اصلاح بودجه سال 1399 لحاظ نماید.
    
   تبصره‌های اختصاصی:
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) مکلف است، (بر اساس مفاد بند 6 گزارش حسابرس)، درباره عدم اقدام موثر و تعیین تکلیف ادعای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، نسبت به پیگیری جدی و تعیین تکلیف اختلاف مالکیتی با آنها اقدام و گزارش اقدامات موثر آن را در زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره2-  شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین المللی) مکلف است، بر اساس مفاد بند 7 گزارش حسابرس درباره مطالبات نمایشگاه بین المللی در یادداشت 14 صورت‌های مالی، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و گزارش اقدامات موثر صورت پذیرفته را، در زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
 •     بازدید کنندگان امروز : 82    بازدید کنندگان دیروز: 2353    کل بازدید ها : 6,353,884
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد