• دوشنبه،18 اسفند 1399
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1398 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و عاملیت شهرداری

   تفریغ بودجه سال 1398 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و عاملیت شهرداری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۱۱/۱۱
   شماره صدور :5/99/18576/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۱۱/۱۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   تفریغ بودجه سال 1398 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ 801,370,763,000 (هشتصد و یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 801,370,763,000 (هشتصد و یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1398 به میزان 19 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های عمومی و اختصاصی زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:
   تبصره های عمومی :
    
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری افزایش سرمایه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته جهت خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اقدام وگزارش آن را در زمان تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره2-شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، گزارش مستند و مکتوب دلایل انحراف‌ (مساعد و نامساعد) مثبت و منفی 10درصد یا بیش از مبلغ سطح معاملات متوسط، در کلیه ردیف‌های بودجهای منابع و مصارف (شامل تملک دارایی سرمایهای و اعتبارات هزینهای در قالب فصول، مواد و جز ماده خدمات) بودجه‌های سنواتی را به همراه میزان عملکرد شاخصهای مصوب برنامه عملیاتی، در پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی)، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، گزارش عملکرد (میزان تحقق برنامه عملیاتی) در هر یک از حوزههای ماموریتی، معاونتها و مدیریت‎ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را، حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس مجاز است، ضمن ارایه گزارش تفصیلی در خصوص مانده حساب دریافتنی بلند مدت شهرداری(حساب پرداختنی سازمان ها) از سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، نسبت به پوشش زیان انباشته سازمان از محل مانده حساب مذکور اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در خصوص ردیف دیون بلامحل سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته، با توجه به ماهیت هزینه آن از بابت بدهی‌های ابلاغ شده بیمه و مالیات سنواتی، گزارشی از مستندات، پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده تهیه و حداکثر تا زمان ارایه بودجه سال 1400 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق خدمات و پروژه‌های عمرانی انجام شده توسط سازمان به شهروندان اقدام و اعتبار مورد نیاز در این خصوص را در اصلاح بودجه سال 1399 لحاظ نماید.
    
   تبصره‌های اختصاصی:
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، جهت جمع آوری 13 دکه مطبوعاتی که مستاجرین طرف قرارداد شهرداری فوت نموده‌اند و حق واگذاری به غیر را نیز نداشته‌اند، از طریق مراجع قضایی اقدام و تا زمان تخلیه به نرخ کارشناسی متناسب با نوع بهره برداری، اجاره آن را وصول نموده و گزارش اقدامات خود را تا زمان ارایه تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف مانده‌های راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. (موضوع بند3-1 نامه مدیریت)
 •     بازدید کنندگان امروز : 72    بازدید کنندگان دیروز: 2353    کل بازدید ها : 6,353,874
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد