• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • بسته تحقق‌پذیری اصلاح، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آبکوه

   بسته تحقق‌پذیری اصلاح، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده آبکوه

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۰۶/۰۴
   شماره صدور :5/99/8422/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور سرعت‌بخشی به پیشبرد اهداف بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده آبکوه، اجرای برنامه‌های تسهیل‌گری، کسب رضایت‌مندی ساکنین این بافت و رونق‌بخشی به ساخت و ساز و توانمندسازی جامعه محلی، مطابق بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید:
   1-برای مالکینی که نسبت به اخذ پروانه و اجرای پروژه به‌صورت انفرادی یا تجمیعی اقدام می‌نمایند، مطابق با جدول زیر پاسخگویی یا در صورت مشارکت با شهرداری، تخفیف‌های مدنظر به نسبت سهم آنان در محاسبات منظور می‌گردد.
    
   مشوق های کاربری مسکونی
   نوع درخواست
   مساحت عرصه برابر طرح (مترمربع)
   مساحت خالص زمین
    (کمتراز 200متر )
   مساحت خالص زمین(200 متر و بیشتر)
   تخفیف عوارض صدور پروانه تا حد ضابطه
   انفرادی (تک قطعه)
   50 درصد
   75 درصد
   تجمیعی (چند قطعه)
   60 درصد
   85 درصد
    
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به استناد ماده 6 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، پروژه‌ها را بگونه‌ای تعریف نماید که مالکین درصورت تمایل بتوانند در پروژه محل ملک خود و یا در پروژه دیگر با موقعیت مشابه، مشارکت نمایند.
   تبصره 2- مالکین قطعات تجمیعی می‌توانند در صورت درخواست تقسیط حقوق شهرداری بابت صدور پروانه، از حداکثر مدت زمان تقسیط (36 ماه) بدون افزایش ناشی از تقسیط موضوع بند 2 مصوبه شماره 5/96/19516/ش مورخ 1396/11/16استفاده نمایند.
   2- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، پروژه‌های واقع در املاک متعلق به خود یا مشارکتی با مالکین را جهت ساخت به سرمایه‌گذاران و سازندگان واگذار و در پروژه‌های مشارکتی طبق شرایط مشابه مالکین، مشارکت نماید.
   - به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست مالکین، چنانچه تمام یا قسمتی از ملک در مسیر معبر یا فضاهای خدماتی یا پروژه‌های شهرداری واقع باشد و قطعه متقاضی یا متقاضیان حداقل 50% مساحت ملک شهرداری را طبق طرح تشکیل دهد، نسبت به تهاتر با قطعات آزاد‌شده‌ طرح یا واحدهای احداثی پروژه‌های مشارکتی خود، براساس قیمت هیأت کارشناسی رسمی دادگستری (یک نفر منتخب شهرداری، یک نفر منتخب مالک یا مالکین و یک نفر مرضی‌الطرفین)، با تشخیص اولویت توسط هیأت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی شهری اقدام نماید. ملک واقع در طرح و عوض آن به صورت همزمان کارشناسی و 15 درصد به قیمت کارشناسی ملک واقع در طرح افزوده و مابه‌التفاوت احتمالی عوض و معوض (تا سقف 50 درصد ارزش ملک متقاضی)، به صورت 50درصد نقدی و مابقی در اقساط 18ماهه پس از زمان انعقاد صلحنامه و بدون افزایش ناشی از تقسیط دریافت خواهد شد.
   4- در صورت ارایه درخواست تجمیع و تجدید بنا توسط مالک یا مالکین، در املاکی که با قسمتی از ملک شهرداری، تشکیل یک قطعه برابر طرح دهد و مساحت ملک شهرداری، در قطعه مذکور، کمتر از حد نصاب تفکیک و کمتر از پنجاهدرصد کل قطعه باشد، دراین صورت شهرداری مشهد مقدس می‌تواند ملک خود را به قیمت کارشناسی (با احتساب 10% تخفیف) به صورت 30% همزمان با امضای صلحنامه و 10% در زمان تحویل زمین و مابقی به صورت اقساط و حداکثر طی 12 ماه پس از زمان انعقاد صلحنامه و 10% در زمان انتقال سند به مالک یا سرمایه‌گذار واگذار و یا با ملک متقاضی دیگری از همان بافت (که درخواست  تجمیع در همین ملک را دارد)، با شرایط فوق تهاتر نماید.
   5- به منظور تسریع در آزادسازی محور توفیق به عنوان یکی از شریان‌های اصلی بافت، در صورت تهاتر املاک در مسیر خیابان توفیق با املاک حاشیه معبر، به نحوی که حداقل 70% قطعه حاشیه، حاصل از تهاتر با ملک در مسیر محور توفیق باشد، تا 10% عرصه برابر طرح مصوب (تا سقف 30 متر مربع)، مجوز بهره‌برداری تجارتی با تخفیف 100 درصد واگذار نماید.
   6- در صورت تهاتر املاک واقع در طرح با واحدهای پروژه‌های در دست اقدام شهرداری، ارزش ملک مورد واگذاری مالک (با لحاظ 15 درصد افزایش)، معادل 10 درصد ارزش کارشناسی ملک متقاضی در بهای آپارتمان، تخفیف داده می‌شود.
   7-کوچه‌های بن‌بست در مالکیت شهرداری (عرض زیر 6 متر) در صورت تجمیع کامل اراضی دو طرف آن، با تخفیف 50 درصد و رعایت  اصلاحیه ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری، به مالکین قطعه تجمیعی، واگذار می‌گردد.
   8-اعطای مجوز برای ایجاد درب دوم پارکینگ به املاک با بر اصلی بیش از 10 متر مطابق شرایط بخش (ب) بند 1-3 مصوبه شماره 4/94/2300/ش  مورخ 94/02/29 بلامانع است.
   9- در صورت تقاضای صدور پروانه برای ساختمان مسکونی و تخریب بنای گذشته، بدهی‌های مربوط به اعیانی گذشته، مشمول تخفیف 100 درصد می‌گردد.
   - به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره کوتاه‌مدت با اختیار صلح اجاره‌‌بها با مالکان تا زمان تخریب ملک و حداکثر به مدت 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد واگذاری ملک به شهرداری، اقدام نماید.
   11- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، درصورت درخواست مالک مبنی بر دریافت مصالح حاصل از تخریب، مشروط به پذیرش مسئولیت تخریب و تسطیح و جمع‌آوری کامل نخاله‌های ساختمانی و پذیرش کلیه مسئولیت‌های قانونی مربوطه (اعم از حقوقی و جزایی در قبال اشخاص ثالث)، نسبت به واگذاری مصالح اقدام نماید. در این صورت، پرداخت آخرین قسط منوط به تحویل زمین تسطیح‌شده می‌باشد.
   12-به شهرداری اجازه داده می‌شود، درصورتیکه ملک با املاک مجاور تجمیع و پروانه ساختمانی اخذ نماید (حداقل مساحت حاصل از تجمیع 200 مترمربع) و یا در معبر واقع و عوض آن از قطعات تفکیکی و یا پروژه‌های در حال احداث دریافت نماید، نسبت به معرفی به بانک جهت کمک ودیعه مسکن معادل 60 درصد ودیعه مسکن مصوب دولت از طریق بانک عامل اقدام نماید. مجموع اعتبار جهت ودیعه مسکن معادل 100 میلیارد ریال خواهد بود. بازپرداخت مبلغ ودیعه همزمان با تحویل واحد مسکونی یا حداکثر 24 ماه  پس از دریافت می‌باشد. در هر صورت انتقال سند منوط به تسویه حساب کامل خواهد بود.
   13-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تا پایان سال 1400 نسبت به اعطای تسهیلات تکمیلی مازاد بر تسهیلات تشویقی مندرج در این مصوبه به مالکین اولیه 20 پروژه تجمیعی (با حداقل مساحت 200 مترمربع) و پیشگام در هر محله هدف بازآفرینی، به شرح بندهای زیر اقدام نماید.
   1-    ودیعه مسکن (مندرج در بند 12)، برابر ودیعه مسکن مصوب دولت.
   2-    اعمال 100 درصد تخفیف در حقوق شهرداری موارد مندرج در جدول فوق الذکر.
   3-    پرداخت 50 درصد هزینه نظام مهندسی پس از اعمال تخفیفات احتمالی.
   4-    پرداخت 50 درصد هزینه طراحی نما به دفاتر تسهیل گری در صورت اجرا نما برابر طرح مصوب.
    
   14-اعطای تخفیفات صدور پروانه مدنظر در این مصوبه تا پایان سال 1400 می‌باشد و پس از آن، در پایان  هر 6 ماه ، 5 درصد از تخفیفات مندرج در این مصوبه بابت صدور پروانه (تا رسیدن تخفیفات به 50 درصد) کسر می‌گردد.
   15- با توجه به تغییر رویکرد ملی در اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی و در همین راستا تغییر رویکرد مدیریت شهری مشهد در بازآفرینی محله قلعه آبکوه، از مداخله مستقیم پروژه محور به بازآفرینی با مشارکت حداکثری مردم؛ شهرداری مشهد مقدس مکلف است:
   الف-در کاربری‌های انتفاعی که شهرداری به تملک و آزادسازی اقدام نموده یا خواهد نمود و یا در پروژه‌های مشارکتی شهرداری با مردم، به نسبت سهم‌الشرکه شهرداری در عرصه، برابر مفاد تفاهم‌نامه مورخه 1388/10/19(تصویر پیوست)، نسبت به پرداخت حقوقات آستان قدس رضوی یا اوقاف اقدام نماید.
   ب- درخصوص پروژه‌هایی که ساکنین بصورت مستقل یا مشارکتی درخواست احداث یا تجدید بنا دارند، پرداخت حقوقات آستان قدس یا اوقاف به نسبت سهم به عهده خود آنان بوده و شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در این خصوص نسبت به هماهنگی لازم با آستان قدس رضوی و اوقاف و تعیین تکلیف آنها اقدم نماید.
   16- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، کلیه تخفیف‌های اعمال شده در این محله را در معاونت مالی و پشتیبانی منطقه مربوطه (به عنوان درآمد نقد) ثبت و به عنوان آورده‌ شهرداری مشهد در لوایح بودجه سنواتی خود منظور نماید و با استناد به مواد (16) و (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (46) آیین‌نامه اجرایی آن، جهت دریافت معادل آن از دولت از طریق سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری، اقدام نماید.
   17-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، کلیه فعالیت‌های قابل تفویض خود در محدوده و محله هدف را به صورت یکپارچه و در قالب مدیریت واحد با هماهنگی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و از طریق دفتر تسهیل‌گری محله انجام دهد.
   18- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آثار مالی ناشی از اجرای این مصوبه را متناسب با میزان عملکرد در لوایح بودجه سنواتی شهرداری منعکس نماید.
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 4729    بازدید کنندگان دیروز: 5332    کل بازدید ها : 5,926,660
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد