• طبقه‌بندی‌طرح‌ها‌و‌مصوبات
  • مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی
   ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود درراستای اجرای طرح احداث و تجهیز خط 2 قطار شهری مشهد در چهار چوب برنامه زمان بندی طرح، نسبت به دریافت تسهیلات بانکی تا سقف 170 میلیارد ریال از ...
   ماده واحده :‌ با بودجه سال 90 سازمان عمران شهرداری مشهد با رعایت شرایط زیر و به شرح آلبوم پیوست (‌ مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر )‌ موافقت شد. الف :‌ فصل اول ( مصارف پرسنلی ) با ...
   ماده واحده :‌ با بودجه سال 90 سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با رعایت شرایط زیر و به شرح آلبوم پیوست (‌ مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر )‌ موافقت شد. الف :‌ فصل اول ( مصارف ...
   ماده واحده :‌با بودجه سال 90 شرکت قطار شهری شهرداری مشهد با رعایت شرایط زیر و به شرح آلبوم پیوست (‌ مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر )‌ موافقت شد. الف :‌ فصل اول ( هزینه های ...
   ماده واحده : با تفریغ بودجه سال 88 شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر ) و با رعایت تبصره های زیر موافقت شد.ضمناً مقررگردید بودجه ریزی و نظام مالی شهرداری در یک روند سه ...
   ماده واحده:‌ شهرداری مشهد موظف است امکان سنجی و توجیه اقتصادی بهره گیری و استفاده از سیستم CCHP برای تأمین برق، گرمایش و سرمایش در یکی از ساختمان های جدید الاحداث را مطالعه و بررسی نموده و ...
   ماده واحده ‌: شهرداری مشهد موظف است ضمن جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز، درخصوص تعیین تکلیف ساخت و سازهای بدون مجوز کارخانجات و وصول مطالبات خود از مراکز اداری، آموزشی، بهداشتی، نظامی و ...
   ماده واحده :‌ به منظور جمع آوری و امحای ‌ تبلیغات محیطی غیر مجاز و دریافت بهای خدمات آن متن زیر به عنوان ماده 2 مصوبه شماره 1247/3/ش مورخ 03/03/89 شورای اسلامی شهرمشهد الحاق گردید: ماده 2 ...
   ماده واحده :‌ بند 4-2 از ماده 4 مصوبه شماره 3213/3/ش مورخ 18/07/88 شورای اسلامی شهرمشهد در زمینه دستور العمل نحوه ذخیره سازی و نگهداری موقت پسماند به شرح زیر اصلاح گردید : بند 4 – 2 اصلاحی ...
   ماده واحده :‌ شهرداری مشهد موظف است نسبت به بررسی و امکان سنجی ایجاد ساختار مناسب برای زیباسازی شهردرشهرداری مشهد اقدام نموده و گزارش آن را حداکثر در مدت یک ماه برای تصمیم گیری به شورای اسلامی ...
   ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت آقای رسول زاده طباطبایی بر اساس متن قرارداد و به شرح جداول پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) پروژه تجاری - اقامتی سعدی را ...
   ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت شرکت مهندسی راه و عمران نوین پالار، پروژه تجاری – پارکینگ طبقاتی حریر را در زمینی به مساحت 22615 متر مربع واقع در خیابان عامل،‌ بین ...
   ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت شرکت تعاونی مسکن مهر 46، بر اساس متن قرارداد و به شرح جداول پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) پروژه مشارکتی مسکونی زکریا 1 را به ...
   ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت آقایان محمد هادی غضنفر و مهدی ساده، پروژه تجاری- پارکینگ طبقاتی زیتون را در زمینی به مساحت 7500 متر مربع واقع در انتهای خیابان شهید مفتح ...
   ماده واحده با عنایت به ماده 5 اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 26/12/87 مجلس شورای اسلامی،‌ شهرداری مشهد موظف است صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ...
   ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت آقای مهدی محبتی ، بر اساس متن قرارداد و به شرح جداول پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) در زمینی به مساحت 1140 متر مربع واقع ...
   ماده واحده :‌شهرداری مشهد مکلف است تا تهیه و ابلاغ نظام نامه پیوست فرهنگی موضوع ماده 2 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دستور العمل پیوست های فرهنگی و اجتماعی به شرح ...
   ماده واحده :‌ بند پ ماده 11 آیین نامه تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران ( موضوع مصوبه شماره 232/90/3/ش مورخ 22/01/90 ) مبنی بر تعیین شاخص های ارزیابی ...
   ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به استناد ماده 50 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر،آبکوه و عامل مبلغ ...
   ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت آقای مهدی محبتی ، بر اساس متن قرارداد و به شرح جداول پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) در زمینی به ...
 •     بازدید کنندگان امروز : 1929    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,459,932
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد