• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه‌بندی‌طرح‌ها‌و‌مصوبات
  • مصوبات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به ارائه لایحه نامگذاری یکی از معابر، میادین، فرهنگسرا و غیره، به نام مرحومه خانم "پوران شریعت رضوی" ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، لایحه آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی را حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، با رعایت تبصره زیر، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. ...
   ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، معابر فرعی بلوار استاد اخوان ثالث را، به نام اشعار معروف ایشان به شرح بندهای زیر نامگذاری نماید. 1- خیابان استاد اخوان ثالث 1 با حفظ شماره ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری، حداکثر تا پایان سال 1397، نسبت به تاسیس خانه ادبیات شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره زیر اقدام نماید. تبصره- شهرداری مشهد ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، برخی از خیابان‌های فرعی سطح شهر را به شرح زیر به نام مفاخر دانشگاهی شهر مشهد نامگذاری نماید: الف) منطقه 1 1- خیابان ناصرخسرو 6/19 با ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای تحقق ایده «شهر دوستدار کودک» (شهری که در آن، کودک و حقوق اساسی، علایق و نیازهای وی در کانون توجه قرار دارد و در آن، شهر و شهروندان ...
   ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به نامگذاری بوستان ابتدای خیابان توحید واقع در محدوده محله هشت‌آباد به نام "هشت‌آباد" اقدام نماید.
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مصوبه شماره 597/13854/ش مورخ 97/08/22 درخصوص نامگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به نام شهدای آتش‌نشان، نسبت به ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، در راستای تحقق اصول 7 و 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش فکر و عمل شورایی و به منظور تمهید بسترهای قانونی برای گسترش و سازماندهی ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 با حفظ شماره به نام جانباز"غلامحسین صفایی"، اقدام نماید.
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به ارائه لایحه نامگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر به نام آتش‌نشانانی که در حین خدمت و انجام وظیفه به شهادت ...
   ماده واحده: با عنایت به نوسانات بازار، تغییرات پیش‎بینی ناپذیر در قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تأثیرگذار و ضرورت تصمیم‌گیری به‌هنگام و فوری درخصوص اصلاح تعرفه بهای خدمات موسسه فرهنگی ...
   - مستند به بند 1 ماده واحده مصوبه شماره 4/95/20384/ش مورخ 1395/11/14 شورای اسلامی شهر،‌ مدارس علمیه (با تأ