مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   •  
   • یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (سه‌شنبه 1396/05/17)
    یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (سه‌شنبه 1396/05/17)

    یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از ساعت 8:00 الی12:30 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1396/05/17 در محل سالن جلسات علنی شورا واقع در طبقه دوم تالار شهر با تلاوت آیات چند از کلام ا... مجید و به شرح دستور جلسه زیر برگزار می شود.
        
    پیش از دستور:
    نطق جناب آقای دکتر صاحبی عضو محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (به مدت 10 دقیقه)

    دستور کار جلسه علنی:
    1-    نظریه مشترک شماره 1448 مورخ 18/04/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها و امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص لایحه شماره 21912/21 مورخ 10/02/96 در زمینه اصلاح مصوبه ارایه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و پیوست آن
    2-    نظریه شماره 1465 مورخ 05/05/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها در خصوص لایحه شماره 82703/21 مورخ 02/05/96 در زمینه مجوز فروش سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر
    3-    نظریه شماره 1358 مورخ 02/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1996 مورخ 01/05/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی طرح ریزی شهری در خصوص طرح شماره 5618/96/4/ش مورخ 15/04/96 در زمینه اصلاح تبصره 2 مصوبه 3225/94/4/ش مورخ 12/03/94 با موضوع ارائه تسهیلات و خدمات به ایثارگران
    4-    نظریه شماره 1434 مورخ 23/03/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکتها و نظریه شماره 1281 مورخ 23/03/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 21/44764 مورخ 09/03/96 در زمینه اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن
    5-    نظریه شماره 1423 مورخ 20/03/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها و نظریه شماره 1219 مورخ 11/02/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 10985/21 مورخ 26/01/96 در زمینه اجرای پروژه مجتمع پزشکان سینوهه به صورت مشارکتی
    6-    نظریه شماره 1346 مورخ 27/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1985 مورخ 26/04/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص لایحه شماره 63704/21 مورخ 04/04/96 در زمینه بخشودگی هزینه های ناشی از تراکم مازاد بر 400 درصد زائرسرای ارزان قیمت
    7-    نظریه شماره 1313 مورخ 07/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1952 مورخ 16/03/96 امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص لایحه شماره 234651/21 مورخ 28/11/95 در زمینه آیین نامه نحوه استیفا و پرداخت حقوق شهر از محل اجرای پروژه‌های عمرانی
    8-    نظریه شماره 1331 مورخ 20/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1993 مورخ 31/04/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص لایحه شماره 60171/21 مورخ 29/03/96 در زمینه افزایش تعرفه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان دولت
    9-    نظریه شماره 1343 مورخ 26/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1992 مورخ 31/04/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری و نظریه شماره 897 مورخ 05/05/96 کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک در خصوص لایحه شماره 71267/21 مورخ 15/04/96 در زمینه تسریع در اجرای طرح بازگشایی بلوار حافظ
    10-    نظریه شماره 1347 مورخ 05/05/96 کمیسیون برنامه،‌بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 896 مورخ 02/05/96 کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک در خصوص لایحه شماره 21/68860 مورخ 13/04/96 در زمینه پرداخت مابه‌التفاوت کرایه دریافتی و بهای تمام شده به بخش خصوصی اتوبوسرانی در قالب یارانه برای سال 1396
    11-    نظریه شماره 1327مورخ 20/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 30293/21 مورخ 19/02/96 در زمینه دریافت تسهیلات از بانک های شهر و تجارت
    12-    نظریه شماره 1349 مورخ 05/05/96 کمیسیون برنامه،‌ بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 952 مورخ 04/05/96 کمیسیون فرهنگی،‌اجتماعی و زیارت در خصوص لایحه شماره 21/68860 مورخ 13/04/96 در زمینه دریافت 3 درصد عوارض سهم آموزش و پرورش
    13-    نظریه شماره 1995 مورخ 31/04/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری و نظریه شماره 1303 مورخ 03/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص طرح شماره 15846/95/4/ش مورخ 03/09/95 در زمینه تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده حاشیه شهر
    14-    نظریه شماره 1304 مورخ 29/03/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1965 مورخ 29/03/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص طرح شماره 1963/96/4/ش مورخ 11/02/96 در زمینه تخصیص درصدی از درآمد مناطق به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و اجرای آرای قلع
    15-    نظریه مشترک شماره 1351 مورخ 01/05/96 کمیسیون‌های برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و امور حمل و نقل و ترافیک در خصوص لایحه شماره 59191/21 مورخ 28/03/96 در زمینه آیین نامه نحوه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بار دورن شهری مبتنی بر سامانه های هوشمند الکترونیکی (بارنت)
    16-    نظریه شماره 1289 مورخ 22/03/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 215056/21 مورخ 05/11/95 در زمینه کمک به تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مشهد مقدس
    17-    نظریه شماره 1312 مورخ 03/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 43966/21 مورخ 08/03/96 در زمینه هبه بدهی حسینیه سیدالشهدا (ع)
    18-    نظریه شماره 1301 مورخ 29/03/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 33681/21 مورخ 24/02/96 در زمینه هبه بدهی مسجد امام سجاد (ع)
    19-    نظریه شماره 935 مورخ 11/03/96 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت در خصوص طرح شماره 2513/96/4/ش مورخ 19/02/96 در زمینه تشکیل کمیته گردشگری و زیارت

     

    تعداد بازدید :178
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد