•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 293
    کد: 131067
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
    در نشست صمیمی اعضای شورای چهارم و پنجم مطرح شد :

    استفاده از ظرفیت های حقوقی برای افزایش اختیارات شورای شهر

    در اصل 103 قانون اساسی به شورای شهر اجازه داده شده است که در امور اجرایی دخالت کنند و در سایر امور نیز نظارت داشته باشند اما در عمل شاهد چنین اتفاقی نیسیتم .
    استفاده از ظرفیت های حقوقی برای افزایش اختیارات شورای شهر

     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، در نشست صمیمی اعضای شورای چهارم و پنجم شهر مشهد ، اعضای شورای چهارم تجربیات خود و اعضای شورای پنجم ایده ها و برنامه های خود را بایکدیگر به اشتراک گذاشتند .
    ذاکر الحسینی عضوشورای چهارم از 34 وظیفه تعریف شده در قانون برای شورای شهر گفت و تاکید کرد : تهیه طرح های تفصیلی و طرح های جامع برای شهر بسیار ضروری است که هر دو آنها باید به تصویب شورای شهر برسند .
    ذاکر الحسینی اعضای شورای شهر را نماینده 3 میلیون شهروند مشهدی دانست و نقش اعضای شورای شهر را به نقش پدرانه ای توصیف کرد و خواستار آن شد که اعضای شورای پنجم انرژی خود را مصروف مناقشه با یکدیگر و یا حتی دستگاه های دیگر نکنند ، چرا که حیطه کاری شورای شهر بسیار وسیع است .
    وی زمان دوماهه باقی مانده پیش روی منتخبان برای تصدی عضویت شورای شهر را فرصتی غنیمت برای آنها عنوان کرد که می توانند در این مدت تبادل اطلاعات داشته باشند، زیرا بعد از آغاز دوره پنجم مشغله زیاد کاری چنین فرصتی را به آنها نخواهد داد .
    حسینی پویا عضو منتخب شورای پنجم اشاره به جایگاه شورای شهر از بعد حقوقی داشت و گفت : شورا در هیچ کدام از قوه مقننه ، مجریه و قضائیه جایگاهی ندارد لذا هیچ کدام از سه قوا نیز توجهی درخور شان شورا بدان ندارند .
    وی برای اثبات اهمیت جایگاه شورای شهر در تجربیات جهانی ، قانون اساسی کشور فرانسه را بعنوان نمونه ای از نظام شورا یاری مثال زد و افزود: در قانون اساسی فرانسه آمده است که ، مردم می توانند در اداره امور محلی مشارکت داشته باشند ، قانون گذاران فرانسوی با استناد به این جمله تفسیرهای متعددی را به نفع مردم و برای تقویت نظام شورایی از دل آن استخراج کردند.
    حسینی پویا تعداد موارد ارسال شده لایحه افزایش اختیارات شورا به مجلس شورای اسلامی را 8 بار عنوان کرد و افزود : با هر بار ارائه لایحه افزایش اختیارات شورا به مجلس شورای اسلامی قسمتی از اختیارات شورای شهر کاسته شد .
    وی در تشریح اصل 103 قانون اساسی گفت : در اصل 103 قانون اساسی به شورای شهر اجازه داده شده است که در امور اجرایی دخالت کنند و در سایر امور نیز نظارت داشته باشند اما درعمل شاهد آن هستیم که نظارت شورا فقط محدود به شهرداری است آن هم در موارد بسیار محدود .
    حسینی پویا دو راهکاربرای افزایش اختیارات شورای شهر و برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد داد : نخست آنکه شورای شهر با ارگانهای مختلف برای احقاق حقوق مردم مکاتبه داشته باشد و دوم آن است که : از ادبیات حقوقی کمک گرفته شود لذا برای این منظور پیشنهاد برگزاری همایشی با عنوان بعد نظارتی شورا و تمام راهکارهای حقوقی ، با حضور حقوقدانها و تئوریسین ها برگزار شود تا حیطه نظارتی شورا مشخص شود .
    فیاضی عضو شورای چهارم 60 درصد از موفقیت شورای شهر را در انتخاب شهرداری شایسته می دانست و خواستار حفظ و تقویت بعد نظارتی شورای شهر بر شهرداری شد .
    وی همگرایی مجلس شورای اسلامی با شورای پنجم را فرصتی برای اعضای شورای پنجم دانست که باید از آن برای پیشرفت و توسعه شهر مشهد نهایت استفاده را ببرند .
    فیاضی شهر مشهد را به ایرانی کوچک تشبیه کرد که پذیرای خرده فرهنگ های گوناگون و متعدد است و این گوناگونی را مسبب عدم انسجام فرهنگی معرفی کرد و اظهار داشت : بر اساس تحقیقات انجام شده احساس تعلق خاطر مردم شهر به مشهد بسیار پایین است ، و مشارکت شهرداری درکنار مردم می تواند به مدیریت شهر بسیار کمک کند.
    وی با بیان آنه مشارکت مردمی فقط در دریافت عوراض و بعد مالی نیست افزود : رعایت فرهنگ شهروندی و اصول زندگی شهری توسط شهروندان به مدیریت شهری کمک خواهد کرد لذا برای پرداختن به این موضوع نقش فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بسیار مهم است .
    جهانبخش عضو شورای چهارم ورود 25 میلیون نفر زائر درسال به شهر مشهد را فرصتی برای شهر ارزیابی کرد که در هیچ جای دنیا نمونه مشابه آن وجود ندارد .
    جهانبخش بعنوان آخرین سخنران این نشست، توصیه هایی به شرح ذیل به اعضای شورای پنجم داشت : ایجاد درآمدهای پایدار، رعایت اصل مشورت با نخبگان ، انتخاب شهردار شایسته ، نظارت بر شهرداری و رسیدگی به طرح مدیریت اطراف حرم .

    خانی

    تعداد بازدید: 293
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد