مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   • رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد؛
    از ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت:ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن، ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۴۱۷:۳۳:۲۳
    ﻟﺒﺎﻑ ﺧﺎﻧﻴﻜﻰخواستار شد؛
    در ﺷﺄن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ
    یک باستان‌شناس در یادداشتی نوشت: ﺗﻮس ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدش از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﻣﺖ، اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ و وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺜﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۴۱۴:۵۷:۲۹
    خداداد عزیزی؛
    اعضای شورای شهر مشهد نشان دادند برای مردم احترام قائل‌اند
    خداداد عزیزی از چهره‌های سرشناس دنیای فوتبال در خصوص عملکرد شورای شهر مشهد در حوزه ورزش گفت: اعضای شورای شهر مشهد نشان دادند برای مردم احترام قائل‌اند.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۱۷:۴۴:۵۷
    مشاور حقوقی شهردار مشهدمقدس
    ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ
    مشاور حقوقی شهردار مشهدمقدس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ دانست.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۱۷:۳۴:۴۲
    فرماندار مشهدمقدس مطرح کرد؛
    شورا و فرصت مشارکت عموم در اداره کشور
    فرماندار مشهدمقدس بر نقش شورا و فرصت سازی این نهاد برای مشارکت عموم در اداره کشور تاکید کرد.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۱۷:۲۲:۲۶
    عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در برنامه رادیویی «شهرما» خبرداد؛
    حمایت مدیریت شهری از ایثارگران و جانبازان در قالب مصوبات شورا / فرهنگ ایثار و شهادت، راهبرد رهایی‌بخش در بحران‌های جامعه
    عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در برنامه رادیویی «شهرما» گفت: تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بعنوان یک راهبرد رهایی‌بخش در معضلات و در بحران های جامعه شناخته می‌شود.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۱۲:۴۶:۱۲
    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در برنامه رادیویی «شهرما»:
    روزانه 300 خودرو در مشهد پلاک‌گذاری می‌شود / فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی نیازمند ارتقاء است

    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در برنامه رادیویی «شهرما» گفت: روزانه 300 خودرو در مشهد پلاک‌گذاری می‌شود که به تبع آن مشکلات بسیاری ایجاد شده و باید در جهت ارتقاء ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۱۱:۱۳:۵۰
    نایب رئیس شورای شهر مشهدمقدس مطرح کرد؛
    شهری آباد، در گرو پرداخت به موقع عوارض توسط شهروندان
    نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: با پرداخت به موقع عوارض می‌توان شهری آبادتر داشت و این مهم باید در میان شهروندان فرهنگسازی شود.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۳۰۸:۲۱:۴۴
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهدمقدس در برنامه رادیویی «شهرما»
    واقعی شدن و کاهش هزینه های مدیریت شهری یکی از اولویت های شورای پنجم است
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهدمقدس در برنامه رادیویی «شهرما» گفت: بخشی از هزینه های جاری شهرداری از سال 95 با افزایش چشمگیری روبرو بوده و از این رو واقعی شدن و کاهش ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۱۱۷:۵۵:۱۶
    نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:
    ارزش نهادن به مقام معلم تنها راه رسیدن به سعادت
    رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: ارزش نهادن به مقام معلم تنها راه رسیدن به سعادت است.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۱۱۳:۱۴:۴۴
    رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد در گفتگوی زنده رادیویی«شهرما»:
    دفاتر تسهیل‌گری در مناطق پیرامونی شهر مشهد ایجاد می‌شود
    رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد در گفتگوی زنده رادیویی«شهرما» گفت: دفاتر تسهیل‌گری در مناطق پیرامونی شهر مشهد با هدف بهبود شرایط این مناطق ایجاد خواهد شد.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۱۱۲:۳۳:۱۷
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد