•  
      • گزارش تصویری
      •  
      • بازدید عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد از مسجد النبی و بافت اطراف
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد