•  
      • گزارش تصویری
      •  
      • کارگروه فضای سبز با حضوررئیس کمیسیون خدمات شهری
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد