• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • ارائه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه

   ارائه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه

   شماره جلسه :149
   تاریخ صدور :
   شماره صدور :2056/91/3/ش
   سال تصویب :
   دوره تصویب :دوره سوم

   ماده واحده :‌ با عنایت به مصوبات شماره 3174/3/ش مورخ 16/06/89 و 2517/90/3/ش مورخ 07/06/90 شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن تصویب طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه به شرح نقشه های پیوست (مصوب کمیسیون ماده پنج که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر شده )، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای تشویق ساکنان محدوده طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و ایجاد شرایط مشارکت آنان در اجرای پروژه، در قبال تأمین و پرداخت هزینه های اجرای طرح (شامل تملک شبکه معابر و اراضی فضاهای خدماتی و سهم مالکیت آستان قدس رضوی یا اوقاف) توسط مالک یا مالکان ( بر اساس توافق انجام شده به شرح جداول پیوست در خصوص تعیین ضرایب تعدیل، موقعیت مکانی و دسترسی املاک و برآورد هزینه های تأمین خدمات عمومی و بهای عوارض پایه هر متر مربع کاربری انتفاعی، مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد) که به عنوان سند،جزو لاینفک این مصوبه می باشند، با هزینه صدور پروانه ساختمانی پلاک مذکور تهاتر نماید.

   پیوست
 •     بازدید کنندگان امروز : 2053    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,056
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد