• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده

   الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده

   شماره جلسه :148
   تاریخ صدور :
   شماره صدور :1782/91/3/ش
   سال تصویب :
   دوره تصویب :دوره سوم

   ماده واحده :‌ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به مصوبه شماره 6102/2/ش مورخ 20/12/84 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق شد :
   تبصره 3 الحاقی :‌ این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرح های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پرشهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمناً زمین های دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قراردارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرارگیرد.

   پیوست
 •     بازدید کنندگان امروز : 1925    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,459,928
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد