• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اصلاحیه دوم قرارداد پروژه مشارکتی بازار ملل

   اصلاحیه دوم قرارداد پروژه مشارکتی بازار ملل

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۴/۱۸
   شماره صدور :5/98/6463/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با عنایت به مصوبه‌های شماره 3/90/4378/ش مورخ 90/10/13، 3/92/357/ش مورخ 92/02/02، 4/93/15238/ش مورخ 93/12/26 و 4/94/7163/ش مورخ 94/05/28 و مستند به تبصره 2 ماده 8 قرارداد شماره  21/167873 مورخ 90/12/11 در خصوص پروژه مشارکتی بازار ملل با مشارکت خانم اکرم مشهدی، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه مذکور در قالب اصلاحیه دوم قرارداد و به شرح جداول و مدارک پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید.
   تبصره1- پس از اعمال تغییرات مذکور در اصلاحیه قرارداد، سهم‌الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی از 27/01 درصد از ارزش کل پروژه به 26/31 درصد و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار از 72/99 درصد از ارزش کل پروژه به 73/69 درصدتعیین می‌شود و تقسیم منافع (عرصه و اعیان پروژه مذکور) نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.
   تبصره2- موضوع اصلاحیه قرارداد حاضر، مشمول بند 6 ماده 6 قرارداد فروش به شماره 21/94/122762 مورخ 97/07/16 نمی‌گردد.
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، عنداللزوم اقدامات لازم در خصوص اعمال ماده 9 قانون تملک را به عمل آورده و از محل تعهدات سرمایه گذار، مقدمات تملک و آزادسازی را ظرف مدت 9 ماه فراهم آورد و گزارش پیشرفت و اقدامات اجرایی این تبصره را نیز به صورت 3 ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
 •     بازدید کنندگان امروز : 331    بازدید کنندگان دیروز: 535    کل بازدید ها : 5,347,756
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد