• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان برای معلولین

   ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان برای معلولین

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۷/۳۰
   شماره صدور :5/98/14318/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم

   ماده‌ واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان، بند 27 منشور حقوق و مسوولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد، ایجاد رفاه برای معلولان جسمی حرکتی و تسهیل در ارایه خدمات حمل و نقل عمومی درون‌شهری (اتوبوس و قطارشهری) به ایشان، برای هر فرد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید، تعداد 60 سفر رایگان در هر ماه منظور نماید.

   تبصره1-سفرهای رایگان اختصاص یافته برای معلولان در هر ماه، قابلیت ذخیره و انتقال به ماه‌های دیگر را ندارد.
   تبصره2- درصورت استفاده افراد غیر مشمول از تسهیلات این مصوبه، در نوبت اول برای مدت 6 ماه و در نوبت دوم، اعطا تسهیلات بصورت دایمی لغو خواهد شد.
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری دریافت اعتبارات لازم از دولت، مطابق مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان، اقدام و گزارش آن را همزمان با ارسال لوایح تفریغ بودجه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، بار مالی اجرای مصوبه را در لایحه اصلاح بودجه سال 1398 و لوایح بودجه سنواتی منعکس نماید.
   تبصره5-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اطلاع‌رسانی جامع در خصوص مصوبه اقدام و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.