• پنج شنبه،21 آذر 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • مجوز پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده خدمات و کرایه دریافتی از مسافران به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1398

   مجوز پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده خدمات و کرایه دریافتی از مسافران به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1398

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۷/۰۹
   شماره صدور :5/98/12829/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور جبران و تأمین هزینه‌های بهرهبرداری از ناوگان بخش خصوصی برای ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت به شهروندان و زائران گرامی و ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران و امکان تداوم فعالیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده ارایه خدمات هر خط و بهای کرایه مصوب دریافتی از مسافران به بخش خصوصی اتوبوسرانی، از ابتدای سال 1398، بر اساس جداول پیوست (مهور به مهر شورای اسلامی شهر) و با رعایت تبصره‌‌‌های زیر اقدام نماید.
   تبصره1- در صورت به کارگیری ناوگان هر یک از شرکت‌های بخش خصوصی در خطوط سازمانی یا خطوط سایر شرکت‌ها، بهای تمام‌شده هر سفر، معادل میانگین هزینه خطوط همان شرکت محاسبه و پرداخت می‌گردد. 
   تبصره2-به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در فواصل زمانی 6 ماهه، نسبت به بروزرسانی و اعمال بهای تمام‌شده مزبور با لحاظ موارد تعداد مسافر، راننده و ناوگان موثر، اقدام و در صورتی که تغییرات بهای تمام‌شده (افزایش یا کاهش) مازاد بر 10 درصد باشد، پس از اخذ تاییدیه کمیسیون مشترک عمران، حمل و نقل و ترافیک و برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.
   تبصره3- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت تغییر (افزایش یا کاهش) در مقادیر هر یک از موارد و اجزای محاسبات جداول پیوست (مازاد بر موارد عنوان‌شده در تبصره 2)، بعد از اخذ تایید کمیسیون مشترک عمران، حمل و نقل و ترافیک و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، نسبت به اعمال تغییرات و لحاظ ‌نمودن آن در حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های مربوط برای سال 1398 اقدام نماید.
   تبصره4-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تدقیق سهم تراکنش نقدی به عادی در تمامی خطوط، در فواصل زمانی 6 ماهه، نسبت به برآورد آماری سهم تراکنش مزبور اقدام و نتایج را در محاسبات تبصره 2 لحاظ نماید.

   تبصره5-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در صورتی که هزینه‌کرد هر یک از شرکتهای بخش خصوصی در هر یک از موارد مشمول پرداخت، مطابق جزئیات و بر اساس جداول پیوست صورت نگیرد، نسبت به کسر مبالغ پرداختنشده از شرکت اقدام نماید.

   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظر به لحاظ کلیه هزینه‌های بخش خصوصی در بهای تمام شده و به‌منظور ارایه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان و زائران گرامی در ناوگان بخش خصوصی، نسبت به پیگیری و نظارت کافی بر کلیه خدمات بخش خصوصی اقدام و گزارش آن‌ را در زمان ارایه لایحه تفریغ بودجه سال 1398سازمان اتوبوسرانی، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره7-شهرداری مشهد مقدس موظف است، آثار مالی این مصوبه را در لایحه اصلاح بودجه سال 1398 منعکس نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 6701    بازدید کنندگان دیروز: 10963    کل بازدید ها : 5,036,443
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد