• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اصلاح و بازنگری ساختار اجرایی دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 3/91/3865/ش مورخ 1391/09/02 و بند 4 مصوبه شماره 2/835/ش مورخ 1384/10/17

   اصلاح و بازنگری ساختار اجرایی دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 3/91/3865/ش مورخ 1391/09/02 و بند 4 مصوبه شماره 2/835/ش مورخ 1384/10/17

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۷/۰۲
   شماره صدور :5/98/12194/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تعریف بناهای ویژه مندرج در ساختار اجرایی دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 3/91/3865/ش مورخ 1391/09/02 و بند4 مصوبه شماره 2/835/ش مورخ 1384/1017 به شرح زیر بازنگری شد:
   الف:کلیه ساختمان‌های گروه د
   ب: مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی (با هر مساحت عرصه) که بیش از دو بلوک ساختمانی داشته باشد.
   ج: مجتمع‌های تجاری با زیر بنای بیش از 2000 متر مربع
   د: ساختمان‌های اداری
   ه: کلیه ساختمان‌های حاشیه معابر شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2 اصلی ( طبق تعریف طرح جامع)
   تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه نسبت به اصلاح دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 3/91/3865/ش مورخ 1391/09/02 با رویکرد ایجاد مشوق‌های لازم برای احیا، بازسازی و ترمیم نمای ساختمان‌های قدیمی و دارای ارزش و همچنین ارتقای بصری و ارزش هنری نمای ساختمان‌های جدید اقدام و لایحه آن را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
 •