• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری

   درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۶/۰۵
   شماره صدور :5/98/10256/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: نظر به اینکه هرگونه اتخاذ تصمیم یا انجام توافق راجع به تغییرات احتمالی در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، موکول به تعیین و تصدیق حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اشخاص ثالث و متعاقب آن تعیین تکلیف میزان تعهدات و مسئولیت مدیریت شهری با ذکر دستگاه های مسئول و درنهایت تعیین محل و منبع مشخص قانونی برای جبران خسارات وارده ناشی از تعارض تغییرات طرح جدید با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث بر مبنای طرح جاری است و از طرفی با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی شورای اسلامی شهر  و مدیریت شهری صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از سلب اعتماد عمومی و حفظ حقوق مکتسبه شهروندان است، لذا شهرداری مشهد مقدس مکلف است اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف موارد یاد شده را از طریق مراجع صالحه قانونی به عمل آورده و گزارش تفصیلی مربوطه را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
   تبصره 1- در خصوص استرداد دعوای مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع  پرونده کلاسه 9709980905800112)، پس از ارائه گزارش مذکور به شورای اسلامی شهر، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
   تبصره 2- تا قبل از ارائه گزارش مذکور، با عنایت به دستور موقت صادره از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970903200637،  پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان سابق بر مبنای طرح تفصیلی جاری انجام می شود.
 •     بازدید کنندگان امروز : 2079    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,082
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد