• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تعیین تکلیف پیمان‌های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی

   تعیین تکلیف پیمان‌های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۷/۱۰/۱۸
   شماره صدور :5/97/17808/ش
   سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور فعال نگه داشتن اجرای پروژه‌های شهری و رفع مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز در مناقصات و پیمان‌های حوزه‌های مختلف شهرداری، حداکثر تا پایان شهریور سال 1398، نسبت به تعیین تکلیف پیمان‌های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی به شرح تبصره و بندهای زیر اقدام نماید:
   تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اجرای این مصوبه را، در فواصل زمانی سه ماهه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   1- با توجه به نوسانات نرخ ارز، صرفاً در خصوص آن دسته از قراردادهای خریدی که تمام یا بخشی از اقلام آن از خارج کشور تأمین می‌شود، مبلغ‌های پرداختی به تأمین‌کنندگان مربوط، بر اساس تغییرات نرخ یورو و بر مبنای فرمول زیر محاسبه و تا سقف 80 درصد از آن، در قالب صورت وضعیت‌های ارایه‌شده قابل پرداخت می باشد:
   نرخ یورو در زمان پیشنهاد قیمت/ نرخ یورو در زمان تصفیه اسناد مثبته توسط پیمانکار= ضریب سهم مشمول صورت وضعیت
   سهم غیر ارزی قرارداد + (سهم ارزبری قرارداد × ضریب سهم مشمول صورت وضعیت) = مبلغ نهایی صورت وضعیت
   تبصره 1- نرخ یورو بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درحال حاضر سنا) تعیین می‌‌شود.
   تبصره 2- تشخیص میزان ارزبری قرارداد و سهمی از قرارداد که می‌بایست بر مبنای فرمول مندرج در بند 1 این مصوبه، مشمول تغییر پرداخت شود، پس از ارایه اسناد مثبته و تأیید نماینده امور مالی حوزه مربوط در شهرداری، توسط کمیته‌ تبصره 2 مصوبه شماره 5/96/12290/ش مورخ 1396/07/24 و با حضور ثابت نماینده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی تعیین و به حوزه کارفرما ابلاغ می شود و حوزه کارفرما می‌بایست درخواست خود را قبل از برگزاری مناقصه به همراه توجیهات مدنظر به صورت مکتوب به کمیته یاد شده ارایه و کمیته مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته تشکیل جلسه داده و موضوع را تعیین تکلیف نماید.
   تبصره 3- اجرای این بند برای هر صورت ‌وضعیت، منوط به حداقل 20 درصد تغییر نرخ ارز نسبت به پیشنهاد قیمت اولیه و عدم تأخیر غیر مجاز انجام کار از سوی پیمانکار می باشد.
   تبصره 4- ارقام پرداختی حداکثر تا 10 برابر نصاب معاملات متوسط و با شرط عدم افزایش نسبت به سقف ردیف بودجه مصوب مربوط مجاز خواهد بود. درصورت افزایش، بیش از 10 برابر نصاب معاملات متوسط یا افزایش بیشتر از سقف ردیف بودجه مصوب، می‌بایست نسبت به اخذ تأییدیه از کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اقدام شود.
   تبصره 5 مفاد این بند می‌بایست در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط لحاظ و در هنگام انتشار آگهی مناقصه و استعلام، ضمیمه اسناد پیمان شده و به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی شود.
    

   تبصره 6 در خصوص قراردادهای در حال اجرا که قبل از ابلاغ قانونی این مصوبه منعقد شده است؛ درصورت تأیید و صلاحدید کمیته مندرج در تبصره 2 بند 1 این مصوبه، امکان استفاده از مفاد این مصوبه با درنظر گرفتن تمهیدات لازم از جمله رضایت کارفرما و تأمین کنندگان، امکان پذیر است.

   2- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، درخصوص قراردادهای عمرانی در حال اجرا (انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهای اعلامی سازمان برنامه بودجه کشور و قبل از ابلاغ قانونی این مصوبه)، که در اسناد منضم به پیمان، فاقد تعدیل می‌باشند، با تشخیص معاونت تخصصی مربوط و تأیید کمیته مندرج در تبصره 2 بند 1 این مصوبه، صورت وضعیت تعدیل را در قالب صورت وضعیت الکترونیک (مبصا) پرداخت نماید.
   3- شهرداری مشهد مقدس می‌تواند، در خصوص آن دسته از پیما‌ن‌هایی که امکان استفاده از مفاد دستورالعمل «جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 97/376049 مورخ 1397/07/18 وجود دارد، از دستورالعمل مزبور استفاده نماید.
   4- درخصوص پیمان‌هایی که مبنای محاسبه قیمت و عقد قرارداد، فهارس بهای بومی شهرداری مشهد مقدس است، حوزه متولی می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف شاخص تعدیل و یا به‌روزآوری قیمت‌ها براساس تصمیم‌گیری کمیته تدوین فهرست بهاء مستقر در شهرداری مشهد (حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی) و اخذ تأییدیه کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 2116    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,119
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد