• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی فرهنگی

   تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی فرهنگی

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۶/۰۶
   شماره صدور :5/97/9362/ش
   سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ  309,130,420,000 (سیصد و نه میلیارد و یکصد و سی میلیون و چهارصد و بیست هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ  309,130,420,000 (سیصد و نه میلیارد و یکصد و سی میلیون و چهارصد و بیست هزار) ریال می باشد (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 20 درصد کاهش داشته است)، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، نظر به این‌که جذب نیروی انسانی خارج از بودجه مصوب، وفق جدول محرک‌ های منبعی مجاز نبوده و بایستی با رعایت الزامات بودجه‌ای انجام شود، سقف مصوب جداول بودجه‌ای را رعایت نماید.
   تبصره2-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظر به اهمیت آموزش شهروندی و عدم جذب بودجه سازمان در این بخش، آموزش شهروندی را در اولویت خود قرارداده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بخش را به تفکیک حوزه‌های فعالیت به کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره3-شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، وفقبند 7 گزارش حسابرسی، اقدامات لازم را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آمره (بیمه و مالیات) و لزوم تشکیل هفته‌ای جلسات هیأت مدیره معمول نماید.
   تبصره4-شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، نظر به این که وفق بند 8 گزارش حسابرسی، در انتهای سال 1395 و ابتدای سال 1396 اقدام به پیش پرداخت به پیمانکاران قبل از عقد قرارداد نموده که این امر مغایر با آیین‌نامه مالی و معاملاتی می‌باشد، نسبت به پیگیری تخلفات انجام شده و ارایه گزارش آن به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
   تبصره5-شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، وفق بند 10 گزارش حسابرسی، قوانین و مقررات آمره در خصوص نصاب آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها به خصوص در بحث ترک تشریفات قراردادهای واگذاری خدمات حفاظتی و قرارداد بومرنگ که خارج از نصاب قانونی می‌باشد را رعایت نموده و گزارش توجیهی لازم را ظرف مدت حداکثر یک ماه به شورای اسلامی شهر ارایه و در غیر این صورت نسبت به پیگیری تخلفات انجام شده، وفق ضوابط و قوانین اقدام نماید.
    

   تبصره 6-شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، پیگیری لازم را نسبت به تعیین تکلیف بدهی های احتمالی به تأمین اجتماعی، معمول و گزارش اقدامات انجام شده را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 خود به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

   تبصره7- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره8- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی فرهنگی) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می‌باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 2112    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,115
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد