• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اصلاح دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 21413/95/4/ش مورخ 27/11/95 (ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط)

   اصلاح دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 21413/95/4/ش مورخ 27/11/95 (ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط)

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۲/۱۵
   شماره صدور :5/96/21809/ش
   سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده 1- تعاریف:
   الف- پایه یا دکل: عبارت است از انواع سازه‌هایی که در فضاهای شهری، محوطه‌های باز یا بام ساختمان‌های املاک متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی احداث و بر روی آن، انواع تجهیزات ارتباطات بیسیم (رادیویی) یا مخابراتی نصب می‌شود و دارای دفترچه محاسبات فنی مهندسی بوده و تحت نظارت مهندسین ناظر دارای صلاحیت، احداث شده است.
   ب- ایستگاه‌های مخابراتی: مجموع مستحدثات، تجهیزات و سازه‌هایی نظیر دکل، پایه، کافو، کیوسک مخابراتی و ... است که به منظور نصب کابل‌ها و هرگونه تجهیزات ارتباطات ثابت و بی‌سیم برای انتقال سیگنال‌ها از فواصل برای ارتباط و ... در فضاهای شهری، بام، دیوار و بدنه ساختمان‌ها یا املاک شهر احداث می‌شود.
   ج- فضاهای شهری:‌ بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها است که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می‌باشد و شهروندان در آن حضور دارند و به عبارتی فضایی است که به همه مردم اجازه می‌دهد به آن دسترسی داشته باشند و در آن فضا فعالیت نمایند.
   د- کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی: کمیته‌ای است که وفق مصوبات پیشین شورای اسلامی شهر، در معاونت شهرسازی و معماری (مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری) تشکیل شده و وظیفه آن تعیین و جانمایی تمامی نمادها، مبلمان و تجهیزات شهری، بررسی طرح‌ها، تصویب و ابلاغ موضوع‌های مرتبط با موارد یاد شده، تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی استقرار نمادها و تجهیزات و همچنین شناسایی آسیب‌های بصری و طرح‌های گرافیکی می‌باشد. این کمیته متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی، خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک، برنامه‌ریزی و توسعه، شورای مدیران مناطق، مدیریت حقوقی، مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری (رییس کمیته)، رییس اداره زیباسازی (دبیر)، 3 کارشناس خبره می‌باشد. فواصل و همپوشانی شبکه مورد تایید اپراتورها به تشخیص رییس کمیته و نماینده حوزه‌های مرتبط با موضوع است.
    هـ- سازمان: عبارت است از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد مقدس که به ‌عنوان نماینده شهرداری، مجری این دستورالعمل خواهد بود.

   و- متقاضی: عبارت است از تمامی ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست نصب هر گونه کیوسک مخابراتی، ایستگاه مخابراتی یا تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی را دارند.

   ماده2- احداث هرگونه کیوسک مخابراتی، پایه و دکل ارتباطات (همراه ، بی‌سیم و ...)، آنتن‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و نصب کابل‌ها و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای شهری، بوستان‌ها، اراضی، ساختمان‌ها و محوطه اماکن دولتی، عمومی و خصوصی، مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، مذهبی، صنعتی، حیاط، بام، دیوار و بدنه ساختمان‌های متعلق به شهروندان و همچنین بر روی مبلمان و تأسیسات شهری مانند پایه پل‌های عابر، تابلوهای تبلیغاتی، ستون چراغ‌های روشنایی و مبلمان ترافیکی و همچنین نصب کافوها، کابلها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مرتبط با آن در معابر و فضاهای شهری، بوستان‌ها و سایر تاسیسات شهری، واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع می‌باشد.
   تبصره 1-مسؤولیت دریافت مجوز استفاده و بهره‌برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی از نهادهای ذیربط به عهده متقاضی بوده و مجوز صادر شده توسط شهرداری صرفاً برای احداث و همچنین نصب و استقرار تجهیزات مرتبط می‌باشد و این موضوع، حق و مجوزی برای متقاضی در بهره‌برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ایجاد نمی‌کند.
   تبصره2-صدور مجوز احداث، صرفاً پس از ارائه مجوز استفاده و بهره‌برداری از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور و تضمین رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط متقاضی و تمدید به موقع آنها امکان‌پذیر می‌باشد.
   تبصره3-نصب آنتن‌ها و تجهیزات رادیویی و مخابراتی بر روی پایه و دکل‌های موجود توسط متقاضیان جدید، صرفاً پس از بررسی و دریافت مجوز از شهرداری مجاز می‌باشد.
   تبصره4-صدور مجوز احداث در مکان‌های عمومی، تحت اختیار و یا مالکیت شهرداری، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مشخص شده در ماده 7 این مصوبه، منوط به تبادل قرارداد بهره‌برداری بین متقاضی و سازمان است.
   ماده3- سازمان مکلف است در راستای اصلاح وضعیت ساختار ایستگاه‌های مخابراتی یا ارتباطات رادیویی ایجاد شده در اماکن استیجاری یا تحت مالکیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که مغایر با مفاد این مصوبه می‌باشند، نسبت به ابلاغ مقررات، استاندارهای موضوعه به موارد مشمول اقدام نماید.

    

    تبصره-در صورت عدم اصلاح موارد مزبور، شهرداری مشهد مقدس (سازمان) مکلف است برابر با مواد 100 و 103 قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.

   ماده4- سازمان مکلف است مکان‌یابی، جانمایی و نصب دکل‌ها را به تایید و تصویب کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی برساند.
   تبصره1-اجرای مصوبات کمیته یاد شده از سوی مناطق شهرداری لازم‌الاجرا بوده و نیاز به دریافت تأییدیه از مرجع دیگری در شهرداری ندارد.
   تبصره2-پس از اعلام نقاط مورد نیاز اپراتورها برای ایجاد سایت، سازمان مکلف است مکانیابی و جانمایی را براساس نظر کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی با اولویت، بررسی و حداکثر ظرف مدت 1 ماه اظهار نظر نماید.
   تبصره3-استقرار هرگونه کانکس و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی سیار در هر نقطه از معابر و فضاهای عمومی شهر، حیاط و بام کلیه ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهر نیز مشمول این مصوبه می‌باشد و صرفاً در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی گسترده در سطح شهر و موارد مشابه که مورد تأیید ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه استانداری و شهرداری باشد، استقرار تجهیزات مخابراتی برای یک دوره موقت حداکثر سه ماهه بدون دریافت مجوز و با هماهنگی شهرداری بلامانع است و تمدید مدت فوق با اعلان ستاد بحران مبنی بر ادامه شرایط بحران قابل انجام خواهد بود.
   تبصره4-استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک‌های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی، بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و چنانچه استقرار آن‌ها فاقد مزاحمت برای شهروندان باشد، شهرداری می‌تواند طبق ضوابط مالی شهرداری و با دریافت حداقل حقوق مندرج در این مصوبه اقدام به صدور مجوز استقرار دستگاه مزبور نماید. همچنین در صورت استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک‌های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی بدون مجوز شهرداری، شهرداری موظف است در صورت رجوع مالک تجهیزات تا زمان جمع‌آوری آن، برابر مبالغ مندرج در ماده 7 این مصوبه و در غیر آن معادل دو برابر مبالغ مذکور به همراه هزینه جمع‌آوری از مالکین دریافت نماید.
   ماده5- سازمان مکلف است با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون دریافت مجوز، اقدام به احداث و نصب تجهیزات موضوع این دستورالعمل نموده و یا مغایر ماده 3 این مصوبه عمل کرده باشند، حسب مورد، برابر تبصره 1 ماده 55، ماده 100 و 103 قانون شهرداری، بند 3 فصل سوم مصوبه شماره 6387/94/4/ش مورخ 14/05/1394 شورای اسلامی شهر و یا سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.
    تبصره-شهرداری مشهد مقدس مکلف است در صورت مشاهده احداث غیر مجاز تجهیزات موضوع این دستورالعمل در محدوده و حریم شهر مشهد، از طریق اکیپ‌های اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها، سد معبر و سایر روش‌های شناسایی، مراتب را به سازمان منعکس نموده و در صورتی که دکل‌های احداثی به تشخیص سازمان، فاقد مجوز یا مغایر با مفاد مجوز صادره باشد، برای اعمال قانون، اقدام لازم را با همکاری سازمان به عمل آورد.

    

   ماده6- به شهرداری مشهد مقدس (سازمان) اجازه داده می‌شود با همکاری اپراتورهای مخابراتی، شرکت‌های تخصصی و کارشناسان خبره، طرح جانمایی احداث پایه، دکل، کافو و ایستگاه‌های مخابراتی را تهیه و تدوین نموده و با همکاری مشاوران طرح‌های تفصیلی شهر، جانمایی مکان‌های مورد نیاز برای احداث آنها را در طرح‌های مزبور پیش‌بینی نماید. موقعیت های پیشنهادی، باید جهت تدقیق محل جانمایی، به کمیته مکان‌یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی ارسال شود.

   تبصره-شهرداری مشهد مقدس می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نسبت به احداث ایستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی اقدام و از طریق اجاره دادن فضای آن‌ها به اپراتورهای مخابراتی، بخشی از هزینه‌های احداث را جبران نماید. تا زمانی که طرح تفصیلی شهر برای اجرا ابلاغ نشده باشد، دستورالعمل موصوف در ماده 9 این مصوبه، برای صدور مجوز، ملاک عمل خواهد بود.
   ماده7- به شهرداری مشهد مقدس (سازمان) اجازه داده می‌شود بابت پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز و نظارت‌های دوره‌ای برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح و رعایت شرایط و استانداردها و مقررات موضوعه، به ازای صدور مجوز با اعتبار دو ساله برای احداث هر کیوسک مخابراتی، ایستگاه و دکل مخابراتی ارتباطات همراه (BTS)، مبلغ 000/000/15 ریال، برای هر دکل‌ ارتباطات بیسیم نقطه به نقطه(رادیویی) یا وای فای (WiFi‌) مبلغ 000/000/10ریال، نصب آنتن‌ها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی متقاضیان جدید بر روی پایه و دکل موجود (انجام سایت شیرینگ) مبلغ 000/000/10 ریال، نصب هر تجهیز وای فای (WiFi) عمومی بر روی سایر المان‌ها 000/000/1 ریال و به ازای نصب هر کافوی مخابراتی مبلغ 000/000/3 ریال تحت عنوان بهای خدمات جبران هزینه‌های شهرداری (سازمان)، از متقاضی دریافت مجوز وصول نموده و از ابتدای هر سال خورشیدی، مبالغ فوق را به میزان درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی نسبت به سال قبل افزایش دهد.
   ماده8- مکان‌هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستور العمل استفاده شده یا می‌شود، از زمان ابلاغ این مصوبه، مشمول پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت (موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 03/11/1392) خواهند بود.
   تبصره1- در محاسبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت، S سطح اشغال بر حسب مترمربع است، که برای سایت‌های میکرو مخابراتی، سایت‌های ارتباطات بیسیم (رادیویی) و سایت‌های فاقد دکل (تجهیزات دیواری) و کافوها، حداقل 5 مترمربع و برای سایت‌های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت‌بامی (مهاری با کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت‌های سیار حداقل 10 مترمربع لحاظ می‌شود.
   تبصره2-پرداخت تعرفه‌های مصوب بابت بهای خدمات بهره‌برداری موقت، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل، به بهره‌برداران اجاره داده می‌شود.

   تبصره3-بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک، در پرونده مؤدی و ملک محل استقرار دکل، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ انجام خواهد شد.

    

   تبصره4-متقاضیان موظف هستند، بهای خدمات بهره‌برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت حقوق شهر، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز، مطابق روال شهرداری، پیگیری خواهد شد.

   ماده9- دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام‌آور برای اشخاص متقاضی خدمات مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شهردار مشهد مقدس خواهد رسید.
   ماده10- از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، کلیه مصوبات ما قبل مغایر با آن، نسخ می‌شود.
   ماده11- این دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی مورخ 14/12/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسید و لازم الاجراست.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 1843    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,459,846
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد