• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری(3/92/580/ش مورخ 92/02/17)

   اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری(3/92/580/ش مورخ 92/02/17)

   شماره جلسه :174
   تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
   شماره صدور :4/96/3343/ش
   سال تصویب :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
   دوره تصویب :دوره چهارم

   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور مساعدت با اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست پرداخت بدهی ساختمانی خود را به شهرداری به صورت نقدی، غیرنقدی و تقسیط دارند، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر اقدام نماید:

   تبصره 1- در صورت تقسیط بدهی، اعلام و قید نمودن بدهی هر یک از پلاک‌های مربوطه در اسناد صادره شهرداری( شامل: پروانه، گواهی عدم خلاف، پایان‌کار، پاسخگویی به استعلام‌ها و غیره) الزامی است و پاسخگویی به هرگونه استعلام مالکیت منوط به انجام تصفیه حساب کامل همان واحد از پلاک مورد استعلام می‌باشد.

   تبصره 2- این مصوبه جایگزین مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی در این خصوص می‌شود.

   1- دریافت 30% از مبلغ کل بدهی مؤدی بابت صدور مجوزهای ساختمانی به صورت نقد و تقسیط مبلغ باقیمانده از سوی مؤدی حداکثر تا سقف 6 ماه با ارائه تضامین لازم.

   تبصره 1- بدهی مؤدیان حداکثر تا مبلغ 600/000/000 (ششصد میلیون) ریال تا سقف 36 ماه و با دریافت تضامین لازم قابل تقسیط می‌باشد.

   تبصره 2- تضامین لازم برای مبالغ کمتر از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال دو ضامن و ارائه چک از هر دو ضامن (با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی) و برای بدهی‌های بیش از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال ترهین سند مالکیت مشروط به اینکه سند در ترهین اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نباشد و یا دریافت ضمانت نامه بانکی به میزان بدهی مؤدی خواهد بود.

   تبصره 3- برای مؤدیانی که کل بدهی آن‌ها کمتر از 100/000/000 (یکصد میلیون) ریال باشد، در صورت تأیید کمیته نظارتی، اخذ سفته به میزان بدهی از  مؤدی بابت ضمانت امکان‌پذیر می‌باشد.

   2- اعطای جایزه خوش حسابی به پرداخت نقدی مؤدیان در شش ماهه اول هر سال به میزان 26 درصد، در شش ماهه دوم سال 22 درصد و به پرداخت تقسیطی 6 ماهه، 10 درصد.

   تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست درخصوص جایزه خوش حسابی تعلق گرفته به پرداخت تقسیط شده، یک فقره چک معادل جایزه خوش حسابی و به تاریخ سررسید آخرین چک، از مؤدی دریافت نموده تا در صورت عدم وصول چک‌ها در سر رسید مقرر، جایزه خوش حسابی منتفی و چک مزبور وصول شود.

   تبصره 2- جایزه خوش حسابی مندرج در بند 2 این مصوبه شامل بدهی مؤدیان بابت آرای صادره قضایی و شبه قضابی(به استثنای کمیسیون ماده صد) از جمله کمیسیون ماده 77، حقوق ناشی از اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و چک‌های برگشتی نمی‌شود.

   تبصره 3- جایزه خوش حسابی به مؤدیانی که درخواست پرداخت نقدی خود را قبل از سررسید چک دارند، به ازای هر ماه تعجیل در پرداخت به میزان 2% (تا حداکثر 24%) مبلغ چک تعلق می‌گیرد.

   3- معرفی مؤدی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز طرف قرارداد با شهرداری جهت پرداخت بدهی.

   تبصره- بانک و مؤسسه مالی و اعتباری مجاز پس ازکسر سود توافق شده بر اساس قرارداد (حداکثر 22 درصد) از بدهی، باقیمانده آن را به حساب شهرداری مشهد مقدس واریز خواهد نمود.

   4-  دریافت املاک، اموال و مستغلات از اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط به مالکیت مؤدی یا بستگان درجه یک نسبی و سببی بابت مطالبات شهرداری مشهد به عنوان درآمدهای نقدی و فروش و یا تهاتر آن در قبال بدهی شهرداری به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری و با تأیید معاونت اداری و مالی و مدیریت املاک و مستغلات شهرداری.

   تبصره- موضوع این بند مشمول جایزه خوش حسابی نمی‌شود.

   پیوست
 •     بازدید کنندگان امروز : 2099    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,102
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد