• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اصلاح و دایمی شدن مصوبه شماره 4455/93/4/ش مورخ 09/05/93

   اصلاح و دایمی شدن مصوبه شماره 4455/93/4/ش مورخ 09/05/93

   شماره جلسه :131
   تاریخ صدور :۱۳۹۵/۰۵/۰۶
   شماره صدور :4/95/7987/ش
   سال تصویب :۱۳۹۵/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره چهارم
   ماده واحده: برخی از مواد، بندها و تبصره‌های مندرج در مصوبه شماره 4455/93/4/ش مورخ 09/05/93 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (موضوع اصلاح آیین‌نامه تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها) به شرح زیر اصلاح و مصوبه یاد شده دایمی شد.
   بند 1 اصلاحی ماده 2) پیوست فرهنگی و اجتماعی: مجموعه‌ای برای شناسایی، اقدام و ارزیابی آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها و فعالیت‌ها می باشد؛ که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مبانی نظری و اسناد بالادستی به ویژه نقشه مهندسی فرهنگی کشور و متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، ‌می‌تواند ضمن معرفی داده - ستاده یک سیاست اجرایی، طرح، لایحه، پروژه یا هر فعالیت مهم دیگری با فرهنگ جامعه و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پیامدهای مخرب آن در فرهنگ جامعه،  مجریان فعالیت‌ها و طرح‌ها را در رعایت راهبردها، اعمال الزامات و استانداردهای مربوط و راهکارها در برنامه‌ها و اقدامات عملی در اجرای آن فعالیت راهنمایی نماید. از این پس نظام‌نامه، پیوست فرهنگی و اجتماعی به اختصار "پیوست" نامیده می‌شود.
   تبصره الحاقی بند 2 ماده 2) پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی طرح‌ها و سیاست‌‌های شورای اسلامی شهر توسط مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر  مشهد مقدس و با تأیید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت انجام خواهد شد.
   بند 6-1-2 اصلاحی) رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (در صورت عضو شورا بودن به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
   تبصره 2 الحاقی بند 6-1)رییس یا جانشین رییس شورای راهبری می‌تواند با توجه به موضوعات جلسه، از متخصصین مربوط برای شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
   بند 6-2 اصلاحی) مهمترین وظایف شورای راهبری پیوست:
   6-2-1- تهیه و ارایه شاخص‌های پیوست فرهنگی و اجتماعی
   6-2-2- تأیید شرایط فعالیت‌ها و طرح‌های مهم نیازمند تهیه پیوست براساس شاخص‌های مصوب شورای راهبری
   6-2-3- تعیین مصادیق فعالیت‌ها و طرح‌های مهم که نیاز به پیوست دارد و ابلاغ فهرست آنها
   6-2-4- تأیید چارچوب، شاخص‌ها و شرح خدمات کلی و فرآیند تدوین و هزینه‌های پیوست و ابلاغ آن به مشاوران و مجریان فعالیت‌ها و طرح‌های مهم
   6-2-5- نظارت بر عملکرد دبیرخانه، روش‌ها، فرآیندها، کاربردها و چگونگی تهیه پیوست
   6-2-6- تأیید، ابلاغ و نظارت بر گزارش‌های دوره‌ای حاصل از پیامدسنجی فعالیت‌ها و طرح‌های مهم به واحد مجری برای عملیاتی نمودن نتایج پیوست نگاری در پروژه‌ها و اقدام‌ها
    
    
   تبصره 1 الحاقی بند 6-2)شهرداری مشهد مقدس بر اساس نظر شورای راهبری پیوست، اعمال نتایج پیوست نگاری در پروژه‌ها و اقدامات را حسب مورد، قبل از تصویب، قبل و حین اجرای پروژه لحاظ می‌نماید.
   تبصره 2 الحاقی بند 6-2) انعقاد قراردادهای اجرای پروژه‌های مهم شهرداری و قرارداد‌های مشارکت‌های اقتصادی، همچنین پرداخت مرحله آخر قرارداد‌های مطالعات و طراحی پروژه‌ها به مشاوران طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌ها منوط به داشتن پیوست فرهنگی و اجتماعی و تصویب آن در شورای راهبری می‌باشد.
   تبصره 3 الحاقی بند 6-2) شورای راهبری پیوست فرهنگی و اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به پیوست‌های ارایه شده اظهار نظر نماید و مشاور ذیربط موظف به رفع اشکال‌ها و نواقص است؛ در صورت اختلاف نظر مشاور و شورای راهبری، موضوع کفایت یا عدم کفایت پیوست در کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی و زیارت و کمیسیون تخصصی ذیربط در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تعیین تکلیف خواهد شد.
   تبصره الحاقی بند 6-3-5) به منظور عملیاتی نمودن نتایج پیوست فرهنگی و اجتماعی هر یک از پروژه‌های مهم، اختصاص بودجه پروژه و تأمین و پرداخت اعتبار مراحل پیشرفت پروژه، منوط به اعمال و عملیاتی نمودن نتایج پیوست فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.
   تبصره 1 اصلاحی بند 6-3) دبیرخانه می‌تواند برای ایفای وظایف بالا، ضوابط داخلی مورد نیاز را تهیه و از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی یا برون‌سپاری اقدام نماید.
   تبصره 2 الحاقی بند 6-3) راهبری تمامی امور مربوط به پیوست بر اساس ضوابط داخلی دبیرخانه پیوست بوده و انجام هرگونه امور موازی در همه بخش‌های شهرداری ممنوع می‌باشد.
   ماده 10 اصلاحی) هزینه پیوست نگاری طرح‌ها و پروژه‌های شهری از محل بودجه همان طرح یا پروژه می‌بایست تأمین شود.
   ماده 11 الحاقی) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ساختار و پست‌های سازمانی متناسب با شرح وظایف دبیرخانه شورای راهبری پیوست فرهنگی اجتماعی اقدام نماید.
   ماده 12 الحاقی) مصوبه شماره 4455/93/4/ش مورخ 09/05/93 شورای اسلامی شهر (موضوع اصلاح آیین‌نامه تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح ها و پروژه‌ها) دایمی شد.
    
    
    
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 2014    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,460,017
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد