• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز 5 پروژه خط 3 قطار شهری

   انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز 5 پروژه خط 3 قطار شهری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۰۴/۱۰
   شماره صدور :5/99/4839/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به استناد بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز 5 پروژه خط 3 قطار شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ 10.000.000.000.000 ( ده هزار میلیارد) ریال با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
   تبصره1- اوراق مشارکت اسلامی می‌بایست، از طریق بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار شود.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس پرداخت 50 درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت (چهارسال) تعهد می‌نماید. تضمین 50 درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز وفق بند (د) تبصره 5 قانون فوق‌الذکر بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به تهیه و ارایه برنامه تأمین منابع مالی جهت بازپرداخت 50 درصد اصل و سود معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از پتانسیل‌های اقتصادیو توسعه حمل و نقل محور (T.O.D ) یا ایجاد و واگذاری فضاهای خدماتی و تبلیغاتی اقدام نماید.
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس می بایست، گزارش میزان انتشار و مصرف منابع اوراق را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- تبصره 9 اصلاحی مصوبه شماره  3/91/5600/ش مورخ 1391/12/07 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به قوت خود باقی است.
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 4541    بازدید کنندگان دیروز: 5332    کل بازدید ها : 5,926,472
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد