• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های حمل و نقل شهری

   انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های حمل و نقل شهری

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۹/۰۴/۱۰
   شماره صدور :5/99/4837/ش
   سال تصویب :۱۳۹۹/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به استناد بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای توسعه حمل و نقل شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ 5.000.000.000.000 (پنج هزار میلیارد) ریال با سود علی‌الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
   تبصره1- اوراق مالی اسلامی می‌بایست از طریق بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار شود.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس پرداخت 50 درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت (چهار سال) تعهد می‌نماید. تضمین 50 درصد اصل و سود اوراق منتشر شده نیز وفق بند (د) تبصره 5 قانون فوق‌الذکر بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به تهیه و ارایه برنامه تأمین منابع مالی جهت بازپرداخت 50 درصد اصل و سود معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر اقدام نماید.
   تبصره4- شهرداری مشهد مقدس می بایست، میزان انتشار و مصرف منابع اوراق را در دوره های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- تبصره 9 اصلاحی مصوبه شماره 3/91/5600/ش مورخ 1391/12/07 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به قوت خود باقی است.
 •     بازدید کنندگان امروز : 4632    بازدید کنندگان دیروز: 5332    کل بازدید ها : 5,926,563
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد