• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • الحاق یک تبصره به ماده واحده تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 99 – 1398، اصلاح تبصره ردیف 21 ذیل جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‌ و الحاق یک تبصره به ردیف مذکور

   الحاق یک تبصره به ماده واحده تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 99 – 1398، اصلاح تبصره ردیف 21 ذیل جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‌ و الحاق یک تبصره به ردیف مذکور

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۸/۱۴
   شماره صدور :5/98/14981/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم

    

   ماده واحده: یک تبصره به ماده واحده مصوبه شماره 5/98/5425/ش مورخ 98/4/4 (تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 99 1398) الحاق و تبصره ردیف 21 ذیل جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی(پیوست آلبوم بودجه سال 1398 مصوبه شماره 5/97/22955/ش مورخ 97/12/26)‌ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به این ردیف الحاق شد.
   1- تبصره 9 (الحاقی) ماده واحده مصوبه شماره  5/98/5425/ش مورخ 98/04/04: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در مسیرهای پر ترافیک سرویس مدارس، تا پایان آذر ماه سال جاری، حسب مورد با درخواست مدیر مدرسه، تایید اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و تصویب کارگروه ماده 18 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس (که می‌بایست با حضور نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تشکیل شود)، حداکثر تا 10 درصد، به کرایه مصوب سرویس مدارس مربوط اضافه نماید.
   2- تبصره 1 ردیف 21 (اصلاحی) جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‌: درصورت صدور گواهی صلاحیت سرویس مدارس تا 12 مهرماه مبلغ 700.000 ریال، از 13 مهر تا پایان آبان‌ماه مبلغ 800.000 ریال، از اول آذر ماه به بعد مبلغ 1.400.000 ریال تعیین گردید.

   3- تبصره 2 ردیف 21 (الحاقی) جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‌: به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گواهی صلاحیت سرویس مدارس استثنایی شهر مشهد، به صورت رایگان صادر می‌شود.